Вы здесь

Механізми розвитку реперфузійного синдрому в умовах впливу іонізуючого випромінювання та їх корекція

Автор: 
Алієв Леонід Леонідович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000238
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стр.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП .
РОЗДІЛ 1.ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ПАТОГЕНЕЗ РЕПЕРФУЗІЙНИХ РОЗЛАДІВ І РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ
1.1.Гуморальні механізми в патогенезі реперфузійного синдрому
1.2.Патоморфологічні зміни в органах при розвитку реперфузійного синдрому.
1.3.Гуморальні механізми в патогенезі впливу іонізуючого випромінювання.
1.4.Патоморфологічні зміни в органах при впливі іонізуючого випромінювання.
1.5.Особливості патогенезу комбінованих радіаційних уражень
1.6.Патогенетична корекція реперфузійних розладів і радіаційних уражень.
РОЗДІЛ 2.МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ2.1.Модель реперфузійного синдрому, обтяженого впливом іонізуючого випромінювання. Структура та обсяг досліджень .
2.2.Методи вивчення стану протеїназ-інгібіторної системи
2.3.Методи визначення показників вільнорадикального окислювання ліпідів і антиоксидантів
2.4.Морфологічні методи досліджень .2.5.Статистична обробка результатів .
РОЗДІЛ 3.РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ВПЛИВ КОРВІТИНУ І КОНТРИКАЛУ НА БІОХІМІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ РОЗВИТКУ РЕПЕРФУЗІЙНОГО СИНДРОМУ В УМОВАХ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ . .
3.1.Стан протеїназ-інгібиторной системи сироватки крові щурів з реперфузійним синдромом і комбінованим радіаційно-реперфузійным ураженням
3.2.Стан протеїназ-інгібіторної системи в супернатантах гомогенатів печінки щурів з реперфузійним синдромом і комбінованим радіаційно-реперфузійним ураженням.
3.3.Стан протеїназ-інгібіторної системи в супернатантах гомогенатів нирок щурів з реперфузійним синдромом і комбінованим радіаційно-реперфузійним ураженням
3.4.Активність протеїназ в супернатантах гомогенатів слизової оболонки тонкого кишечнику щурів з реперфузійним синдромом і комбінованим радіаційно-реперфузійним ураженням
3.Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу при моделюванні реперфузійного синдрому і комбінованого радіаційно-реперфузійного ураження
3.Патоморфологічні зміни в органах щурів при моделюванні реперфузійного синдрому, обтяженого впливом іонізуючого випромінювання.
3.Стан протеїназ-інгібіторної системи сироватки крові щурів з комбінованим радіаційно-реперфузійним ураженням на тлі застосування корвітину і його комбінації з контрикалом
3.Стан протеїназ-інгібиторної системи в супернатантах гомогенатів печінки щурів з комбінованим радіаційно-реперфузійним ураженням на тлі застосування корвітину і його комбінації з контрикалом.
3.Стан протеїназ-інгібіторної системи в супернатантах гомогенатів нирок щурів з комбінованим радіаційно-реперфузійним ураженням на тлі застосування корвітину та його комбінації з контрикалом.
3.Активність протеїназ у супернатантах гомогенатів слизової оболонки тонкого кишечнику щурів з комбінованим радіаційно-реперфузійоним ураженням на тлі застосування корвітину і його комбінації з контрикалом.
3.Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу при моделюванні комбінованого радіаційно-реперфузійного ураження на тлі застосування корвітину і його поєднання з контрикалом
3.Патоморфологічні зміни при моделюванні реперфузійного синдрому, обтяженого впливом іонізуючого випромінювання, на тлі поєднаного застосування корвітину і контрикалу
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬВИСНОВКИ.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАУКОВОГО І ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СПИСОК