Вы здесь

Масоперенесення, структурні та фазові зміни у залізі та міді при їх легуванні за умов температурних градієнтів

Автор: 
Храновська Катерина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000257
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ, ФАЗОУТВОРЕННЯ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У МЕТАЛАХ ПРИ ЇХ ЛЕГУВАННІ В УМОВАХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ГРАДІЄНТІВ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ . 1.1. Імпульсний вплив на метали електричною іскрою 1.1.1. Принципова схема та фізична модель методу ЕІЛ 1.1.2. Дифузійні процеси при дії на метал іскрових розрядів 1.1.3. Вплив параметрів ЕІЛ на процеси фазоутворення, масоперенесення у поверхневих шарах підкладинки та механічні характеристики покриттів . 1.2. Імпульсний вплив на метали потоком порошкового матеріалу . 1.2.1. Надглибоке проникнення твердих мікрочастинок у метали при вибуховій обробці . 1.2.2. Механізм насичення металевої матриці дисперсними частинками при ультразвуковій ударній обробці . 1.3. Постановка задачі
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 2.1. Вихідні матеріали для досліджень . 2.2. Методики експерименту . 2.2.1. Методика електроіскрового легування 2.2.2. Методика газового азотування 2.2.3. Методика легування металів порошковими частинкам. 2.3. Методики дослідження . 2.3.1. Мікроструктурний аналіз 2.3.2. Фазовий рентгеноструктурний аналіз 2.3.3. Методика дифузійних досліджень
РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ МЕТАЛІВ У РІЗНИХ МІЖЕЛЕКТРОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ . 3.1. Вплив зміни температури підкладинки при ЕІЛ на процеси масоперенесення та фазоутворення у поверхневих шарах міді та заліза 3.2. Елементний склад поверхні мідного та стального катодів після електроіскрового легування графітом . 3.3. Вплив складу газового середовища обробки при ЕІЛ на фазовий склад та мікротвердість поверхневих шарів на залізі .
РОЗДІЛ 4. КОМБІНОВАНА ДВУХСТАДІЙНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ (АЗОТУВАННЯ, ЕІЛ) 4.1. Вплив послідовності стадій обробки на мікротвердість та фазовий склад поверхневих шарів на залізі при ЕІЛ хромом . 4.2. Вплив послідовності стадій обробки на мікротвердість та фазовий склад поверхневих шарів на залізі при ЕІЛ титаном
РОЗДІЛ 5. ЛЕГУВАННЯ МЕТАЛІВ МІКРОПОРОШКАМИ ЗА УМОВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ГРАДІЄНТІВ 5.1. Легування залізної мішені карбідом кремнію . 5.2. Легування алюмінію частинками порошку сплаву Ti-Al-Zr ВИСНОВКИ .СПИСОК