Вы здесь

"Іронія як стильовий компонент прози Володимира Дрозда"

Автор: 
Харченко Алла Валентинівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000363
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ В. ДРОЗДА Й ТЕОРЕТИЧНІ
ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Творчість В. Дрозда в оцінці критиків та літературознавців
1.2. Іронія як філософсько-естетична категорія: історія й теорія питання
РОЗДІЛ
МОВНО-СТРУКТУРНИЙ РІВЕНЬ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ У ПРОЗІ
В. ДРОЗДА
2.1. Мовний рівень втілення іронії у творах В. Дрозда
2.2. Структура текстів В. Дрозда та іронічні інтенції автора
РОЗДІЛ
ІРОНІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ: КОНЦЕПЦІЯ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ
В РОМАНАХ В. ДРОЗДА
3.1. Колізія "геній - маса" як іронічна суперечність
3.2. Між реальністю й ілюзією: герой і нігілістська іронія
3.3. Іронічна гра як стратегія поведінки персонажа
3.4. Втеча від світу як спосіб існування героя
РОЗДІЛ
ОБ'ЄКТИВНА ТА СУБ'ЄКТИВНА ІРОНІЯ У ПРОЗІ В. ДРОЗДА
4.1. Іронія історії: крах фальшивих ідеалів
4.2. Самоіронія як вираження авторської свідомості
ВИСНОВКИ
СПИСОК