Вы здесь

Розробка складу та технології гіполіпідемічного засобу з Плевроту черепичастого

Автор: 
Кучеренко Наталія Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000391
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП .ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Розділ 1.Сучасні аспекти створення лікарських препаратів гіполіпідемічної дії на основі рослинної сировини
1.1.Патогенез атеросклерозу та дисліпідемій і підходи до їх фармакокорекції .
1.2.Полісахариди і білки як перспективні субстанції для створення лікарських препаратів
1.3.Застосування Плевроту черепичастого в народній медицині і дієтичному харчуванні .
1.4.Сучасний стан технології сиропів і допоміжні речовини, що застосовуються у їх складі .
Висновки до
розділу ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 2.Об'єкти та методи досліджень 2.1.Об'єкти досліджень . 2.1.1.Обґрунтування вибору лікарської форми . 2.1.2.Діючі субстанції та допоміжні матеріали . 2.2.Методи досліджень . 2.2.1.Методи дослідження сировини . 2.2.2.Методи дослідження субстанції 2.2.3.Методи дослідження лікарської форми .
Розділ 3.Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології виділення діючих речовин з Плевроту черепичастого.
3.1.Фармакологічний скринінг сировини грибу Плевроту черепичастого
3.2.Визначення показників якості сировини грибу Плевроту черепичастого
3.3.Обґрунтування режиму сушіння сировини грибу Плевроту черепичастого
3.4.Визначення коефіцієнту водопоглинання подрібненої сировини грибу Плевроту черепичастого .
3.5.Обґрунтування вибору екстрагенту для виділення БАР з Плевроту черепичастого .
3.6.Вивчення динаміки екстракції діючих речовин Плевроту черепичастого
3.6.1.Дослідження динаміки вилучення екстрактивних речовин з сировини грибу Плевроту черепичастого .
3.6.2.Вивчення динаміки вилучення водорозчинного білково-полісахаридного комплексу з сировини грибу Плевроту черепичастого .
3.7.Дослідження оптимальних умов екстрагування і виділення ВБПСК з сировини грибу Плевроту черепичастого
3.8.Вивчення гіполіпідемічної дії водорозчинного білково-полісахаридного комплексу Плевроту черепичастого .
Висновки до
розділу .
Розділ 4.Розробка складу і технології сиропу з водорозчинним білково-полісахаридним комплексом грибу Плевроту черепичастого
4.1.Обґрунтування вибору сиропоутворюючої речовини .4.2.Обґрунтування вибору консерванту .4.3.Обґрунтування вибору коригуючих речовин 4.4.Описання стадій технологічного процесу Висновки до
розділу .
Розділ 5.Фізико-хімічні та біологічні дослідження препарату "Плеуротин"
5.1.Розробка методів аналізу препарату "Плеуротин" .5.1.1.Дослідження якісного складу діючої субстанції - водорозчинного білково-полісахаридного комплексу (ВБПСК) препарату "Плеуротин"
5.1.2.Встановлення складу ВБПСК препарату "Плеуротин".
5.1.3.Визначення кількісного умісту ВБПСК в сировині .5.1.4.Визначення кількісного умісту ВБПСК в препараті "Плеуротин"
5.1.5.Встановлення показників якості сиропу "Плеуротин" 5.2.Дослідження стабільності сиропу "Плеуротин" в процесі зберігання
5.3.Фармакологічні та біофармацевтичні дослідження препарату "Плеуротин" .
5.3.1.Дослідження специфічної активності сиропу "Плеуротин"
5.3.2.Порівняльний аналіз активності ВБПСК в чистому вигляді і у складі сиропу "Плеуротин"
Висновки до
розділу .ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА .ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АНД - аналітична нормативна документація
АМН - Академія медичних наук
БАД - біологічно-активна добавка
БАР - біологічно-активна речовина
ВБПСК - водорозчинний білково-полісахаридний комплекс
ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я
ГЛП - гіперліпідемія (гіперліпідемії)
ГФС - глюкозно-фруктозний сироп
ГХС - гіперхолестеринемія (гіперхолестеринемії)
ДЛП - дисліпопротеїнемія (дисліпопротеїдемії)
ДФУ - Державна фармакопея України
ЗХС - загальний холестерин
ІХС - ішемічна хвороба серця
КЗ - коригент запаху
КС - коригент смаку
ЛП - ліпопротеїни (ліпопротеїди)
ЛП-АТ - ліпопротеїн-антитіло
ЛПВЩ - ліпопротеїни високої щільності
ЛПДНЩ - ліпопротеїни дуже низької щільності
ЛПНЩ - ліпопротеїни низької щільності
ЛРС - лікарська рослинна сировина
мЛПНЩ - модифіковані ліпопротеїни низької щільності
МОЗ - Міністерство охорони здоров'я
ПАР - поверхнево-активна речовина
ПЧ - Плеврот черепичастий
СЗ - сухий залишок
ТШХ - тонкошарова хроматографія
ХС - холестерин
ШКТ - шлунково- кишковий тракт
ВСТУП
Актуальність