Вы здесь

Вивчення зв'язку "структура - дія" протитуберкульозних засобів - похідних альфа-, бета-, гама-піридинкарбонових кислот методами квантової хімії

Автор: 
Драпак Ірина Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000428
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
ВСТУП.
РОЗДІЛ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Актуальні проблеми лікування туберкульозу
1.2. Хіміотерапевтичні засоби для лікування туберкульозу.
1.2.1. Хімічна будова, механізми дії та побічні ефекти протитуберкульозних засобів
1.2.2. Сучасна класифікація протитуберкульозних засобів.
1.3. Характеристика та молекулярні механізми дії похідних ?-, ?-, ?- піридинкарбонових кислот
1.4. Сучасні тенденції синтезу протитуберкульозних засобів - похідних піридинкарбонових кислот, підвищення їх активності та зниження побічних ефектів
РОЗДІЛ
ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.1. Характеристика об'єктів дослідження.
2.1.1. Хімічна будова протитуберкульозних засобів - похідних ?-, ?-, ?- піридинкарбонових кислот.
2.1.2. Протитуберкульозна активність досліджуваних сполук.
2.2. Характеристика методів дослідження
2.2.1. Загальна характеристика методів квантової хімії.
2.2.2. QSAR-аналіз.
РОЗДІЛ
РОЗРАХУНОК ДЕСКРИПТОРІВ МОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ ПОХІДНИХ ?-, ?-, ?- ПІРИДИНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ.
3.1. Класифікація та загальна характеристика дескрипторів молекулярної структури
3.2. Визначення електронних та електростатичних дескрипторів похідних піридинкарбонових кислот
3.3. Визначення стеричних та геометричних параметрів похідних піридинкарбонових кислот.
3.4. Розрахунок енергетичних параметрів та параметрів, що характеризують атомні орбіталі досліджуваних сполук
3.5. Конституційні та топологічні дескриптори похідних піридинкарбонових сполук.
3.6. Прогнозування параметру ліпофільності досліджуваних сполук з допомогою комп'ютерних програм.
3.7. Висновки
РОЗДІЛ
ВИВЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ "СТРУКТУРА - ДІЯ", ДОКІНГ, ВІРТУАЛЬНИЙ СКРИНІНГ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ ПІРИДИНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ.
4.1. QSAR-аналіз похідних ?-, ?-, ?- піридинкарбонових кислот
4.1.1. Вивчення залежності "структура - активність" в ряду гідразонів ізонікотинової кислоти
4.1.2. QSAR-аналіз похідних піридинкарбонових кислот як протитуберкульозних агентів
4.2. Докінгові дослідження похідних піридинкарбонових кислот.
4.2.1. Докінг похідних піридинкарбонових кислот з протитуберкульозними мішенями
4.2.2. Кореляція результатів докінгових досліджень з величинами протитуберкульозної активності.
4.3. Віртуальний скринінг та комп'ютерне прогнозування гіпотетичних похідних піридинкарбонових кислот
4.4. Висновки
РОЗДІЛ
СИНТЕЗ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ СКРИНІНГ ПОХІДНИХ ПІРИДИНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ.
5.1. Синтез похідних піридинкарбонових кислот з найбільшою прогнозованою протитуберкульозною активністю.
5.2. Експериментальне дослідження ліпофільності нових похідних піридинкарбонових кислот та кореляція одержаних результатів з прогнозованими значеннями.
5.3. Протитуберкульозна активність синтезованих сполук.
5.3.1. Дослідження протитуберкульозної активності синтезованих сполук in vitro
5.3.2. Порівняння прогнозованої та експериментальної протитуберкульозної активності синтезованих сполук.
5.4. Гостра токсичність синтезованих сполук
5.5. Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.
СПИСОК