Вы здесь

Кардіогемодинаміка і вазоактивна функція ендотелію судин у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутньою артеріальною гіпертензією в динаміці лікування

Автор: 
Лисенко Антон Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000468
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.
1.1. Особливості розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.
1.2. Хронічне обструктивне захворювання легень - хвороба з системними проявами: серцево-судинні ефекти.
1.3. Особливості дисфункції ендотелію судин у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
1.4. Антагоністи ангіотензину ІІ як препарати вибору для лікування хворих на ХОЗЛ із супутньою артеріальною гіпертензією
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих та методи
верифікації діагнозу.
2.2. Методи дослідження показників морфо-функціонального стану
міокарда ендотеліальної функції та гемодинаміки
2.2.1. Оцінка морфо-функціонального стану міокарда
2.2.2. Добове моніторування артеріального тиску.
2.2.3. Методи дослідження показників ендотеліальної регуляції судин
2.2.4. Методи статистичного аналізу
РОЗДІЛ 3. СТАН КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ.
3.1. Морфо-функціональний стан міокарда у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ
стадії
3.2. Стан кардіогемодинаміки у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою артеріальною гіпертензією
РОЗДІЛ 4. СТАН ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІІ ТА ІІІ СТАДІЇ В ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ.
4.1. Концентрація нітриту азоту в сироватці крові та еритроцитах у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою артеріальною гіпертензією.
4.2. Показники вазорегулюючої функції судин у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою артеріальною гіпертензією в пробі з реактивною гіперемією на плечовій артерії та в пробі з нітрогліцерином
РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ.
5.1. Особливості профілю артеріального тиску у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою артеріальною гіпертензією за даними добового моніторування.
5.2. Особливості добового ритму та варіабельності артеріального тиску у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою АГ за даними добового моніторування.
5.3. Особливості показників навантаження тиском на міокард за даними добового моніторування хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою артеріальною гіпертензією
РОЗДІЛ 6. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ СУДИН ТА ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ ІІ ТА ІІІ СТАДІЇ З СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ НА ТЛІ ЛІКУВАННЯ АНТАГОНІСТОМ АНГІОТЕНЗИНУ ІІ - ЛОЗАРТАНОМ КАЛІЮ
6.1. Динаміка показників добового профілю артеріального тиску у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою АГ на фоні лікування антагоністом ангіотензину ІІ лозартаном калію.
6.2. Динаміка показників ендотеліальної функції судин у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії в фазу ремісії хвороби з супутньою АГ на фоні лікування антагоністом ангіотензину ІІ- лозартаном калію
6.3. Динаміка показників кардіогемодинаміки та морфологічного стану серця у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою АГ на фоні лікування антагоністом ангіотензину ІІ лозартаном калію.
ЗАКЛЮЧЕННЯ.
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
СПИСОК