Вы здесь

Геометричні моделі формоутворення та корекції фотограмметричних даних цифрової стереозйомки.

Автор: 
Дмитрієва Ірина Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000482
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТІ У РОБОТІ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ СТЕРЕОЗОБРАЖЕНЬ
1.1. Загальні відомості про фотограмметрію
1.2. Технічні засоби й особливості формоутворення аерокосмічних стереозображень
1.2.1. Технічні засоби дистанційного зондування
1.2.2. Класифікація стереозйомки
1.2.2.1. Одномаршрутна планова стереозйомка з поздовжнім перекриттям
1.2.2.2. Міжмаршрутна планова зйомка з поперечним перекриттям
1.2.2.3. Одномаршрутна конвергентна зйомка "вперед-назад"
1.2.2.4. Міжмаршрутна конвергентна зйомка
1.3. Вимірювальні властивості цифрових зображень
1.4. Призначення геометричної корекції зображень
1.5. Програмні продукти для обробки даних
дистанційного зондування
1.5.1. ERDAS
1.5.2. eCOGNITION
1.5.3. Earth Resource Mapping (ER Mapper)
1.5.4. PCI (EASI/PACE)
1.5.5. TNTmips (MicroImages/Images Inc.)
1.5.6. ENVI
1.6. Постановка задачі та теоретичний апарат дослідження
1.7. Висновки по першому
розділу
РОЗДІЛ ГЕОМЕТРІЯ ОРІЄНТУВАННЯ ФОТОГРАММЕТРИЧНОЇ СТЕРЕОПАРИ
2.1. Основні поняття стереофотограмметрії
2.2. Геометрія орієнтування пари знімків
2.2.1. Елементи зовнішнього орієнтування стереопари
2.2.2. Пряма фотограмметрична засічка
2.2.3. Ідеальний випадок стереозйомки
2.2.4. Елементи взаємного орієнтування стереопари
2.2.5. Рівняння взаємного орієнтування
2.2.6. Строгий спосіб визначення елементів
взаємного орієнтування
2.3. Висновки по другому
розділу
РОЗДІЛ ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ СТЕРЕОЗОБРАЖЕНЬ
3.1. Епіполярна передискретизація і
нормалізація кадрових зображень
3.1.1. Постановка задачі
3.1.2. Ректифікація стереозображень
3.1.3. Моделювання нормалізації
3.1.4. Огляд відомих методів інтерполяції
3.2. Геометричне моделювання сканерних камер
3.2.1. Строга модель
3.2.2. Узагальнені моделі
3.2.2.1. RPC-модель
3.2.2.2. DLT-модель
3.2.2.3. D-афінна модель
3.3. Епіполярна геометрія сканерних сцен
3.4. Висновки по третьому
розділу
РОЗДІЛ МОДЕЛІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА ГЕОМЕТРИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СКАНЕРНИХ СТЕРЕОЗОБРАЖЕНЬ
4.1. Модель формоутворення зображень з камер, що рухаються з постійною швидкістю
4.1.1. Побудова моделі
4.1.2. Експериментальна перевірка
4.2. Паралельно-проекційні моделі
4.2.1. Теоретичні основи паралельного проекціювання
4.2.2. Паралельно-проекційна модель формоутворення стереопари
4.2.2.1. Загальна модель, яка враховує тривимірність об'єкта
4.2.2.2. Геометрична модель формоутворення пари знімків,
що належать одній площині
4.2.3. Епіполярна передискретизація стереознімків
4.3. Практичне використання запропонованих геометричних моделей даних стереозйомки
4.3.1. Геометрична корекція цифрових стереознімків
4.3.2. Ректифікація знімків стереопари
4.3.3. Побудова фотограмметричної моделі по даним цифрової стереозйомки
4.4. Висновки по четвертому
розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК