Вы здесь

Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти)

Автор: 
Гуменюк Поліна Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000491
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
Вступ.-
Розділ 1.Наукові тенденції теоретичного осмислення ігрових явищ традиційної культури.
1.1. Методологічні засади вивчення гри та ігрової основи.-1.2. Українська традиційна ігрова культура у фольклористичному дискурсі.
-1.3. Термінологія гри: підходи та узагальнення.-
Розділ 2.Генеза гри та світоглядні виміри її як онтологічного тексту.2.1. Гра і ритуал: функції, ознаки, структура.-2.2. Архетипні мотиви та архетипні схеми ігрової культури як складова частина макросистеми фольклорної свідомості.-
Розділ 3.Візії гри та механізми її текстуального втілення у вербальних жанрах українського фольклору.3.1. Семантичний та функціональний фактор ігрових мотивів в межах жанрової еволюції українського фольклору.-3.2. Маніфестація гри у різноманітті рівнів фольклорного тексту.-Висновки.-Бібліографія.-

ВСТУП
Актуальність