Вы здесь

Пластичні зміни нейронів гіпокампа при порушеннях мозкового кровотоку і шляхи їх корекції

Автор: 
Осадченко Ірина Олексіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000538
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ .
1.1.Структурно-функціональна характеристика гіпокампа.
1.2. Ішемічне ушкодження мозку .
1.2.1. Моделювання ішемічного ушкодження мозку в експерименті.
1.3. Молекулярні та клітинні механізми ушкодження мозку
при ішемії.
1.3.1. Молекулярні механізми розвитку ішемічного ушкодження
мозку.
1.3.3. Типи загибелі нейронів при ішемії .
1.4. Вплив ароматичних амінокислот на функціональні
властивості мозку
1.5. Дія біофлавоноїдів при ішемії мозку .
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Об'єкт дослідження.
2.2. Моделювання експериментальної ішемії мозку in vivo.
2.2.1. Моделювання короткотривалої ішемії мозку у щурів
2.2.2. Моделювання короткотривалої ішемії мозку у піщанок
2.2.3. Поведінкові тести .
2.3. Морфологічний аналіз тканини гіпокампа
2.3.1. Підготовка препаратів для проведення світлооптичного
та електронно-мікроскопічного аналізу
2.3.2. Проведення світлооптичного мікроскопічного аналізу.
2.3.3. Електронно-мікроскопічний та морфометричний аналіз зони
СА гіпокампа
2.4. Нейропротекція ішемічного ушкодження мозку
2.4.1. Вивчення дії ароматичних амінокислот на нейрони
зони СА гіпокампа при експериментальній ішемії мозку.
2.4.2. Вивчення нейропротекторної дії кверцетину на нейрони зони
СА гіпокампа в умовах моделювання ішемічного ураження
мозку.
2.5. Статистичний аналіз цифрових даних.
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Оцінка поведінкових реакцій піщанок .
3.2. Вивчення динаміки структурних змін нейронів гіпокампа
при моделюванні короткотривалої ішемії мозку
3.3. Особливості ультраструктурних змін нейронів гіпокампа
при моделюванні ішемії мозку у щурів
3.4. Морфометричний аналіз змін в ультраструктурній
організації синапсів після ішемії-реперфузії .
3.4.1. Постсинаптичні модифікації .
3.4.2. Пресинаптичні модифікації .
3.5. Дослідження дії ароматичних амінокислот на нейрони зони
СА гіпокампа при ішемічному ураженні мозку
3.6.Дослідження нейропротекторного впливу водорозчинної
форми кверцетину на нейрони зони СА гіпокампа при
ішемічному ураженні мозку.
РОЗДІЛ 4.АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК