Вы здесь

Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулювання свідомістю та засоби їх обмеження.

Автор: 
Осика Галина Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000540
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми політичного маніпулювання свідомістю за допомогою електронних носіїв інформації1.1. Основні напрями дослідження специфіки маніпулювання свідомістю за допомогою електронних джерел політичного впливу .1.2. Маніпулятивні можливості електронних джерел і засоби обмеження їх негативного політичного впливу в системі масової комунікації Висновки до
Розділу
РОЗДІЛ 2. Форми політичного маніпулювання свідомістю, їх соціальні наслідки і запобіжні засоби2.1. Специфіка використання електронних джерел як засобу масової комунікації у політичній практиці 2.2. Інструментарій політичного маніпулювання в мережі Інтернет та особливості його впливу на громадську думку .Висновки до
Розділу
РОЗДІЛ 3. Особливості маніпулювання політичною свідомістю за допомогою електронних джерел в сучасній Україні3.1. Характерні ознаки вітчизняних електронних джерел політичного впливу 3.2. Маніпулятивні технології і формування політичної свідомості громадян
України .Висновки до
Розділу ВИСНОВКИ .ДОДАТКИ.
СПИСОК