Вы здесь

Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація терапії гепатитів В і С в поєднанні з EBV-інфекцією

Автор: 
Рябоконь Юрій Юрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000547
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ Сучасні уявлення про клініко-біохімічні особливості
гепатитів В і С, роль цитокінів та оксидативного стресу
в патогенезі хвороби (огляд літератури)
1. Клініко-біохімічні та імунологічні особливості гепатитів В і С
окремо і в поєднанні з EBV-інфекцією
1. Біологічні ефекти цитокінів та їх роль в патогенезі вірусних гепатитів.
1. Окисна модифікація білків сироватки крові та її роль
при різних патологічних станах.
РОЗДІЛ Загальна характеристика обстежених хворих на гепатити
В і С та методи дослідження
2. Клініко-епідеміологічна і біохімічна характеристика обстежених
хворих
2. Спеціальні методи обстеження
РОЗДІЛ Клініко-біохімічна характеристика, показники імунного
статусу і окисної модифікації білків крові у хворих на гепатити В і С
за реактивації EBV-інфекції
3. Клініко-біохімічні, імунні показники, окисна модифікація
білків сироватки крові у хворих на гострий гепатит В на тлі
серологічних ознак реактивації EBV-інфекції.
3. Клініко-біохімічні, імунні показники, окисна модифікація
білків сироватки крові у хворих на гепатит C на тлі
серологічних ознак реактивації EBV-інфекції
РОЗДІЛ Вплив імунофану на клініко-біохімічні дані, показники
імунного статусу і окисної модифікації білків сироватці крові
у хворих на гепатити В і С
4. Порівняльна характеристика клініко-біохімічних показників у
хворих на гострий гепатит В і гепатит С на тлі базисної
терапії та додаткового лікування імунофаном
4. Порівняльна характеристика показників імунного статусу
та окисної модифікації білків сироватки крові у хворих на
гострий гепатит В на тлі базисної терапії та додаткового
лікування імунофаном.
4. Порівняльна характеристика показників імунного статусу та
окисної модифікації білків крові у хворих на гепатит С на тлі
базисної терапії та додаткового лікування імунофаном
РОЗДІЛ Ефективність застосування імунофану у лікуванні хворих
на гострий гепатит B із серологічними ознаками реактивації
EBV-інфекції.
АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК