Вы здесь

Продуктивні, технологічні та відтворювальні якості тварин бурої худоби різних генотипів

Автор: 
Бурнатний Сергій Валерійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000591
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1. Швіцька худоба в Україні та її участь в створенні і удосконаленні бурих порід та типів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Фактори, які впливають на технологічні якості корів, тривалість використання та причини їх вибуття із стада . . . . . . 1.3. Зв'язок господарсько корисних ознак з відтворювальною здатністю корів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Характеристика вихідного матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Годівля та утримання піддослідних тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Методики досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1. Динаміка росту телиць бурої худоби різних генотипів . . . . . . . 3.2. Жива маса, проміри та індекси будови тіла корів бурої худоби різних генотипів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Молочна продуктивність корів бурої худоби різних генотипів3.4. Оцінка придатності корів-первісток бурої худоби різних генотипів до машинного доїння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Характеристика морфологічних ознак вимені корів-первісток бурої худоби різних генотипів . . . . . . . . . . . . . 3.4.2. Функціональні властивості вимені корів-первісток бурої худоби різних генотипів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.3. Взаємозв'язок форм вимені корів-первісток бурої худоби різних генотипів з морфофункціональними властивостями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4. Оцінка стійкості корів-первісток бурої худоби різних генотипів до маститу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.5. Стресостійкість корів-первісток бурої худоби різних генотипів до машинного доїння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Характеристика корів бурої худоби різних генотипів за відтворювальною здатністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Вплив відтворювальної здатності на молочну продуктивність корів бурої худоби різних генотипів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Оцінка репродуктивної функції корів бурої худоби різних генотипів за походженням та лінійною належністю . . . . . . . . . 3.8. Економічна оцінка результатів досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ . ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СПИСОК