Вы здесь

Електрохімічне одержання напівпровідникових плівок CdS і CdTe

Автор: 
Охремчук Євген Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000636
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Теоретичні основи перетворення сонячної енергії в електричну
1.1.1. Інтенсивність сонячного випромінювання
1.1.2. Фотоефект у p-n-гетеропереході
1.2. Критичний аналіз методів одержання тонких плівок
напівпровідникових сполук
1.2.1. Газохімічний метод (осадження з парової фази)
1.2.2. Метод вакуумного напилення
1.2.3. Взаємодія плівки з газовою фазою.
1.2.4. Катодне (іонне) розпилення.
1.2.5. Метод спікання
1.2.6. Сіткотрафаретний друк
1.2.7. Метод пульверизації ("розбризкування")
1.2.8. Хімічне осадження з ванни
1.3. Електрохімічний метод (електроліз)
1.4. Мета і задачі дослідження
РОЗДІЛ
МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ТА АНАЛІЗІВ
2.1. Опис лабораторної установки для електрохімічних досліджень
2.2. Методика підготовлення зразків для електрохімічних досліджень
2.3. Опис лабораторної установки та методика вимірювання електро-
фізичних параметрів плівок CdS
2.4. Основні методики аналізів
2.4.1. Aналіз електролітів сульфідування на вміст сульфід-іонів
2.4.2. Аналіз електролітів кадміювання
2.4.3. Аналіз електролітів осадження телуру
2.4.4. Рентгенофазовий аналіз
2.4.5. Елементний склад плівок
2.5. Електрофізичні дослідження
2.5.1. Дослідження вольт-амперних характеристик (ВАХ)
гетеропереходів на основі електрохімічно синтезованих плівок
2.5.2. Визначення товщини плівок CdS
2.6. Вивчення морфології осадів
2.7. Оброблення результатів вимірювань
2.8. Основні реактиви і матеріали
РОЗДІЛ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АНОДНОГО ФОРМУВАННЯ
ПЛІВОК CdS
3.1. Дослідження процесу анодного формування плівок
CdS у водних розчинах NaS
3.2. Дослідження процесу анодного формування плівок
CdS у диметилсульфоксидних розчинах NaS
3.3. Висновки
РОЗДІЛ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ
ПЛІВОК CdTe
4.1. Дослідження процесу електрохімічного осадження телуру
з електролітів на основі деяких органічних апротонних розчинників
4.2. Дослідження процесу електрохімічного осадження
кадмію з диметилсульфоксидних розчинів CdCl
4.3. Дослідження процесу електрохімічного синтезу CdTe
пошаровим осадженням кадмію і телуру
4. 4. Висновки
РОЗДІЛ
ПРИНЦИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ПЛІВОК CdS,
CdTe І СИСТЕМИ CdS/CdTe З ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА
ОСНОВІ ОРГАНІЧНОГО АПРОТОННОГО РОЗЧИННИКА
(ДМСО) ТА ЇЇ УЗАГАЛЬНЕНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
5.1. Принципова технологічна схема електрохімічного
синтезу напівпровідникових полікристалічних плівок CdS, CdTe і
системи CdS/CdTe
5.2. Висновки
ВИСНОВКИ
СПИСОК