Вы здесь

"Антимемуари" А. Мальро: специфіка жанру та нарації.

Автор: 
ЛУК’ЯНЕНКО Яна Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000762
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ МІСЦЕ "АНТИМЕМУАРІВ" У ТВОРЧОСТІ АНДРЕ МАЛЬРО
1.1. Підходи до творчості Андре Мальро у російському та українському літературознавстві.
1.2. "Ні правда, ні брехня, але пережите.": інтерпретація творчості Мальро крізь призму категорії "пережитого".
1. Співвідношення історичного та фікційного у творчості Мальро.
РОЗДІЛ ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ "АНТИМЕМУАРІВ"
2.1. Шлях Мальро до "Антимемуарів": ідея мемуарів у контексті роздумів та творчих пошуків Мальро.
2.2. Жанр роману у колі роздумів Мальро: "Антимемуари" як відмова від роману.
2.3. "Антимемуари" у співвіднесенні з жанром "его-роману".
2.4. Тема "фарфелю" і "антидолі" в "Антимемуарах".
РОЗДІЛ ХУДОЖНЯ СТРУКТУРА "АНТИМЕМУАРІВ"
3.1. Композиція "Антимемуарів". Дві редакції: від роману романів до книжки діалогів.
3.1.1. Рубрикація. Інтертекстуальність/автотекстуальність в "Антимемуарах".
3.1.2. Від роману романів до книжки діалогів.
3.2. Наративні характеристики, властиві фікційному дискурсу, у тексті "Антимемуарів".
3.2.1. Фікційні персонажі в "Антимемуарах".
3.2.2. Фікціоналізація дійсних історичних осіб.
3.2.3. Внутрішня фокалізація в "Антимемуарах".
РОЗДІЛ ДІАЛОГІЗМ ЯК ОСНОВНИЙ ВНУТРІШНІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПРИНЦИП "АНТИМЕМУАРІВ"
4.1. Авторське "я" в "Антимемуарах".
4.1.1. Індивідуальний досвід як плацдарм для запитування про смисл всесвіту. .
4.1.2. Редукція особистості як прояв неантропо-центричного світосприйняття.
4.2. Транскультурна точка зору автора як передумова діалогу між культурами в "Антимемуарах"
4.2.1. Транскультурна та трансісторична точка зору автора в "Антимемуарах".
4.2.2. Принцип діалогізму та діалог між культурами в "Антимемуарах".
ВИСНОВКИ
СПИСОК