Вы здесь

Проблема визначення художньої літератури в англо-американському літературознавстві 70-х - 90-х років ХХ століття

Автор: 
Бабій Людмила Богданівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000794
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Філософсько-естетичні основи теоретико-літературних досліджень
1.1. Естетика І. Канта як джерело впливу на формалістичні теоретико-літературні дослідження ХХ століття
1.2. Поняття "літературність". Функціонування при зміні парадигм
1.3. Аксіологічні виміри літератури: стабільність чи релятивізм?
1.4. Метакритичний спосіб дослідження проблем літературної критики та теорії
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ 2. Історико-теоретичний контекст проблеми визначення літератури
2.1. Гетерогенні теоретичні напрямки як показник різних підходів до визначення та інтерпретації художньої літератури.
2.1.1. Трактування літературного твору як автономного явища
2.1.2. Пошук нових шляхів визначення літератури: принцип достовірної та об'єктивної інтерпретації
2.1.3. Критика читацького відгуку: від тексту до читача
2.2. Інтегральна теорія мистецтва та літератури: сучасні тенденції теоретико-літературних досліджень
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ 3. Дефініції художньої літератури: критичний аналіз
3.1. Спільні ознаки та сутність художньої літератури: чи потрібно їх шукати і чи можна їх знайти?
3.1.1. Спроби застосування нових логічних структур при визначенні художньої літератури
3.1.2. Література як враження і досвід: спроба віднайти спільні ознаки між літературними творами
3.2. Домінуючі тенденції в теорії літератури кінця ХХ століття
3.2.1. Література в контексті культури: вплив позалітературних чинників
3.2.2. Культуральні дослідження: переосмислення старих парадигм
Висновки до третього
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК