Вы здесь

Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика

Автор: 
Адах Наталія Арсенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000807
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ У СУЧАСНІЙ НЕОЛОГІЇ . 1.1. Авторський лексичний новотвір як об'єкт неологічних студій 1.2. Головні проблеми дослідження семантики лексичних новотворів 1.3. Загальна характеристика словотворчої практики Василя Барки . Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИКА АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ВАСИЛЯ БАРКИ 2.1. Лексико-семантичні особливості індивідуально-авторських іменників 2.1.1. Конкретні іменники . 2.1.2. Абстрактні іменники . 2.1.3. Збірні іменники 2.2. Індивідуально-авторські прикметники . 2.3. Індивідуально-авторські дієслова . 2.4. Індивідуально-авторські прислівники 2.5. Найчисленніші тематичні групи новотворів у поетичному лексиконі Василя Барки 2.5.1. Особливості семантики авторських кольоропозначень 2.5.2. Оказіональні номінації з нумеративним компонентом 2.5.3. Авторські номінації релігійної тематики .
2.6. Авторські новотвори як специфічні виразники ключових понять у мовно-поетичній картині світу Василя Барки Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЇ ТА ПРАГМАТИКА ЛЕКСИЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ВАСИЛЯ БАРКИ 3.1. Функціонально-прагматичний аспект дослідження авторських лексичних новотворів . 3.2. Номінативна функція новотворів 3.3. Стилістичні особливості авторських номінацій 3.4. Експресивність лексичних новотворів . 3.5. Текстотвірні функції новотворів . Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 4. ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ВАСИЛЯ БАРКИ 4.1. Головні здобутки української письменницької лексикографії ХХ - ХХІ століття . 4.2. Теоретичні засади укладання "Словника авторських лексичних новотворів Василя Барки" . 4.2.1. Загальна характеристика словника . 4.2.2. Склад словника . 4.2.2.1. Джерела словника . 4.2.2.2. Структура словникової статті 4.2.2.2.1. Реєстрове слово 4.2.2.2.2. Довідки щодо тлумачення семантики новотворів 4.2.2.2.3. Ілюстративний матеріал . 4.2.2.2.4. Умовні позначення джерел ілюстрацій . 4.2.2.2.5. Хронологічна довідка 4.2.3. Умовні скорочення і позначки, уживані у словнику 4.3. Складні випадки лексикографічного опису новотворів 4.4. Перспективи лексикографічного опрацювання новотворів Василя Барки . Висновки до
розділу ВИСНОВКИ СПИСОК