Вы здесь

Обґрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу

Автор: 
Подвігіна Олена Олегівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000812
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ВОД У МЕЖАХ ВПЛИВУ ГІРНИЧОВИДОБУВНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
1. Аналіз природних передумов виникнення небезпечних геотехнічних ситуацій на території досліджень
1. Антропогенні чинники виникнення небезпечних геотехнічних ситуацій при веденні гірничих робіт
1. Підземні води як основний фактор впливу на геотехнічний стан масиву гірських порід при закритті шахт
1. Методика досліджень
1. Висновки та постановка задач досліджень
РОЗДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМОУТВОРЮЮЧИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД - ЯК ПРОВІДНОГО ГЕОТЕХНІЧНОГО ФАКТОРА
2. Умови об'єкта досліджень. Геофільтраційна схема об'єкту
2. Обґрунтування математичної моделі гідродинамічних процесів
2. Варіанти рішення на моделі задач геофільтрації підземних вод у елементі "шахта - підземні води". Адаптивність моделі об'єкту
2. Висновки
РОЗДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ РІВНЕВОГО РЕЖИМУ ПІДЗЕМНИХ ВОД В МЕЖАХ ДІЇ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ДОНБАСУ
3. Формування рівневого режиму на території шахтних полів при прогнозі гідродинамічної обстановки в умовах експлуатації та затоплення шахт
3. Обґрунтування елементів системи моніторингу для контролю та регулювання режима підземних вод
3. Результати моделювання як основа для обґрунтування спостережної мережі
3. Висновки
РОЗДІЛ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЕВОГО РЕЖИМУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ЗАКРИТТЯ ШАХТ
4. Загальна характеристика можливих схем регулювання рівневого режиму підземних вод у Центральному районі Донбасу
4. Варіантний аналіз запропонованих схем регулювання рівневого режиму підземних вод у Центральному районі Донбасу
4.2. Визначення параметрів, що характеризують ефективність роботи шахт у режимі гідрозахисту
4.2. Обґрунтування ефективності променевого дренажу на дослідній території
4.2. Обґрунтування ефективності горизонтального дренажу на дослідній території
4. Висновки
ВИСНОВКИ
СПИСОК