Вы здесь

Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя землі" В. Дрозда.

Автор: 
Дашко Наталія Станіславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000817
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Стиль як об'єкт літературознавчих студій
Висновки до
розділу
Розділ 2. Багатоплановість проблематики в романі-епопеї "Листя землі"
В. Дрозда .
2.1. Концепція світу й людини як основа художньої реалізації філософських
та соціальних проблем у творі .
2.2. Феномен духовності людини в романі-епопеї "Листя землі" .
Висновки до
розділу
Розділ 3. Жанрова своєрідність твору "Листя землі" В. Дрозда .
3.1. Роман-епопея: теоретичний дискурс
3.2. Жанровий синкретизм "Листя землі" В. Дрозда .
Висновки до
розділу
Розділ 4. Структура художньої оповіді в романі-епопеї "Листя землі"
В. Дрозда .
Висновки до
розділу .
Розділ 5. Домінанти інтертекстуальності в романі-епопеї "Листя землі"
В. Дрозда
5.1. Художня інтерпретація біблійно-міфологічних мотивів і образів .
5.2. Міфологема Світового дерева: поліфонічність модифікації .
5.3. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" .
Висновки до
розділу
Висновки .
Список