Вы здесь

Стильові домінанти оповіді в романістиці Бориса Харчука.

Автор: 
Полякова Світлана Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000818
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. СТИЛЬОВА ДОМІНАНТА ОПОВІДІ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧЕ ПОНЯТТЯ
Висновки до
розділу
Розділ 2. СИСТЕМА МОТИВІВ ЯК ЧИННИК КОНЦЕПЦІЇ ОПОВІДІ В РОМАНАХ Б.ХАРЧУКА
Висновки до
розділу
Розділ 3. СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНІСТИКИ Б.ХАРЧУКА ТА ЇЇ ВИТОКИ
3.1. Єдність реалістичного й міфологічного в моделюванні світу в романах Б.Харчука
3.2. Образи-архетипи в оповідній структурі романістики
3.3. Зображення дійсності як пекла в аспекті барокових традицій
Висновки до
розділу
Розділ 4. КОНЦЕПТ ЛЮДИНИ ЯК ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОВІДНОЇ МАНЕРИ Б. ХАРЧУКА
4.1. Значення образу українця для організації оповіді в романах Б. Харчука
4.2. Оповідна концептуальність жіночого характеру в творах Б. Харчука
4.3. Знакова наповненість номінації героїв як стильова домінанта оповіді
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК