Вы здесь

Художнє зображення національного характеру у творчості Івана Липи.

Автор: 
Шестель Олена Геннадіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000820
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження проблеми національного характеру.
1.1. Концептуальні аспекти вивчення національного характеру.
1.2. Проблема національного характеру в літературознавстві.
1.3. Методологія дослідження
Висновки до першого
розділу.
РОЗДІЛ 2. Творчість Івана Липи в оцінці критичної думки та літературознавства. Особливості національного світобачення письменника.
2.1. Аналіз стану дослідження творчості І. Липи.
2.2. Джерела формування національного світобачення І. Липи
2.3. Відображення національної свідомості письменника в епістолярній
спадщині
Висновки до другого
розділу.
РОЗДІЛ 3. Художнє зображення етнопсихологічних особливостей українського народу у творчості Івана Липи
3.1. Національний код героїв творів письменника.
3.1.1. Інтерпретація національних архетипів у казках і притчах І. Липи.
3.1.2. Міфопоетика новел І. Липи
3.1.3. Художнє моделювання національного характеру в поетичній
творчості письменника
3.2. Стильова манера І. Липи.
Висновки до третього
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК