Вы здесь

Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб'єктів політичного процесу в Україні

Автор: 
Маліс Олександр Владиславович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000830
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження політичної складової Інтернету в сучасному світі та в Україні1.1. Проблематика політичного Інтернету в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених .
1.2. Відносини "Інтернет - суспільство - політика" у концепціях постіндустріального й інформаційного суспільства
1.3. Політичний Інтернет: поняття, сутність, структура Висновки до
Розділу .
РОЗДІЛ 2. Інтернет у системі сучасної політичної комунікації України2.1. Інтернет та інформаційно-політичні відносини: переваги й ризики
2.2. Аналіз динаміки розвитку Інтернету в Україні 2.3. Інтернет в українських виборчих кампаніях .Висновки до
Розділу .
РОЗДІЛ 3. Інформаційні ресурси як відображення діяльності суб'єктів політичного процесу в Україні3.1. Політичний сайт Інтернету як посередник між суб'єктами політики й суспільством
3.2. Сайти органів державної влади .3.3. Сайти політичних партій і політиків .3.4. Сайти політичних мережевих і традиційних ЗМІ .Висновки до
Розділу .
ВИСНОВКИ
СПИСОК