Вы здесь

Хірургічне лікування дефектів хряща колінного суглоба

Автор: 
Євсєєнко В’ячеслав Григорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000920
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ДЕФЕКТІВ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
1.1. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
1.2. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
1.2.1. Будова хряща колінного суглоба.
1.2.2. Механізми ушкодження та відновлення хряща.
1.3. КЛАСИФІКАЦІЇ УШКОДЖЕННЯ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
1.4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
1.4.1. Клінічні прояви дефектів колінного суглоба.
1.4.2. Оцінка функції колінного суглоба.
1.4.3. Рентгенологічне дослідження.
1.4.4. Комп'ютерна томографія.
1.4.5. Магнітно-резонансна томографія.
1.4.6. Артроскопічна діагностика.
1.5. РОЗВИТОК ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДИК
1.5.1. Паліативні методики лікування.
1.5.2. Репаративні методики лікування.
1.5.3. Трансплантаційні методики лікування.
1.6. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
1.6.1. Фактори, що характеризують пацієнта.
1.6.2. Фактори, що характеризують дефект хряща.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ:
2.1. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПАЦІЄНТІВ
2.2. КЛІНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ
2.3. ОЦІНКА ФУНКЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА
2.4. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.4.1. Рентгенологічне дослідження.
2.4.2. Комп'ютерна томографія.
2.4.3. Магнітно-резонансна томографія.
2.5. ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ
2.5.1. Артроскопічний дебридмент колінного суглоба.
2.5.2. Мікропереломи дна хрящового дефекту.
2.5.3. Підхрящова тунелізація зони дефекту.
2.5.4. Кістково-хрящова аутотрансплантація.
2.5.5. Комбіновані втручання.
2.6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДАНИХ ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
РОЗДІЛ 3. ВІДНОВНЕ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
3.1. ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ ВІДНОВЛЕННЯ СУГЛОБОВОГО ХРЯЩА
3.1.1. Медикаментозна терапія в ранньому післяопераційному періоді.
3.1.2. Реґіонарні блокади як засіб тривалого локального знеболювання.
3.1.3. Профілактика тромбоутворення в ранньому післяопераційному періоді.
3.1.4. Немедикаментозні засоби в ранньому післяопераційному періоді.
3.2. ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНЬОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ ВІДНОВЛЕННЯ СУГЛОБОВОГО ХРЯЩА
3.2.1. Взаємодія пацієнт-реабілітолог - основа адекватного відновлення після операції.
3.2.2. Хондропротектори в системі комплексного лікування пошкодження хряща колінного суглоба.
3.3. ЛІКУВАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ КОМПЛЕКС ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
3.3.1. Особливості комплексу відновного лікування після паліативних методик (артроскопічний дебридмент, абразія хряща).
3.3.2. Особливості комплексу відновного лікування після репаративних методик (мікропереломи, підхрящова тунелізація дна дефекту хряща).
3.3.3. Особливості комплексу відновного лікування після трансплантаційних методик (аутогенна кістково-хрящова трансплантація).
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
4.1. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ
4.1.1. Результати артроскопічного дебридменту колінного суглоба.
4.1.2. Результати мікропереломів дна хрящового дефекту.
4.1.3. Результати підхрящової тунелізації зони дефекту.
4.1.4. Результати кістково-хрящової аутотрансплантації.
4.1.5. Результати комбінованих втручань.
4.2. РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.2.1. Комп'ютерна томографія
4.2.2. Магнітно-резонансна томографія
4.3. ПОМИЛКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ ЛІКУВАННЯ
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
5.1. АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ
5.1.1. Фактор впливу - методика хірургічного лікування.
5.1.2. Фактори, що характеризують пацієнта.
5.1.3. Фактор - площа дефекту хряща колінного суглоба.
5.1.4. Інші фактори впливу.
5.2. АНАЛІЗ ЗНАЧИМОСТІ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ
5.3. РЕЙТИНГОВА МОДЕЛЬ ХІРУРГІЧНОЇ МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
5.4. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
5.5. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗРОБЛЕНОГО АЛГОРИТМУ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ДЕФЕКТАМИ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
5.5.1. Оцінка результатів мікропереломів дна хрящового дефекту.
5.5.2. Оцінка результатів підхрящової тунелізації зони дефекту.
5.5.3. Оцінка результатів кістково-хрящової аутотрансплантації.
ЗАКЛЮЧЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК