Вы здесь

Продуктивна дія зерна сої та кормових бобів нової технології обробки при дорощуванні та відгодівлі свиней

Автор: 
Заєць Андрій Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000948
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ст.
Вступ.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Наукове обґрунтування необхідності використання зерна сої і кормових бобів у свинарстві
1.2. Хімічний склад і поживна цінність зерна сої та кормових бобів.
1.3. Існуючі технології обробки зерна сої та кормових бобів на кормові цілі.
1.4. Використання зерна сої різних технологій переробки та кормових бобів в годівлі свиней
1.5. Використання лимонної та інших органічних кислот в годівлі свиней.
1.6. Узагальнення літературних джерел та обґрунтування напрямку досліджень.
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Матеріал та методи досліджень.
2.2. Методики та техніка досліджень
2.3. Умови годівлі піддослідних свиней.
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
3.1. Вплив нової технології обробки зерна сої і кормових бобів на ступінь знешкодження антипоживних речовин їх хімічний склад та енергетичну цінність .
3.2. Продуктивна дія зерна сої і кормових бобів нової технології обробки при годівлі свиней
3.3. Перетравність основних поживних речовин раціону, баланс азоту, фосфору та кальцію в організмі свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів нової технології обробки
3.3.2. Баланс азоту, фосфору та кальцію
3.4. Забійні показники свиней при використанні в годівлі зерна сої і кормових бобів нової технології обробки .
3.5. Біохімічні показники крові та ліпідного обміну в організмі свиней при використанні в годівлі зерна сої і кормових бобів нової технології обробки .
3.6. Вплив сої і кормових бобів нової технології обробки на стан гістологічних та морфологічних структур, масу внутрішніх органів свиней.
3.6.2. Стан та морфологічні показники шлунку піддослідних свиней
3.6.3. Стан структур печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки
3.7. Фізико-хімічні показники м'яса і шпику свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки
3.8. Економічна ефективність згодовування свиням на дорощуванні та відгодівлі зерна сої і кормових бобів нової технології обробки
3.9. Виробнича перевірка ефективності використання в годівлі свиней зерна сої і кормових бобів нової технології обробки
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИСНОВКИ.
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ.
СПИСОК