Вы здесь

Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах.

Автор: 
Барабаш-Ревак Ольга Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000992
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ Мовна картина світу як об'єкт наукового дослідження
1.1. Зміна наукової парадигми в лінгвістиці: антропологічно-мовно-культурний характер досліджень
1.2. Етнолінгвістичний підхід при дослідженні мовних явищ
1.3. Мовна картина світу
1.3.1. Співвідношення мовної та концептуальної картини світу.
1.3.2. Розвиток поняття МКС крізь призму відношень "мова - культура".
1.3.3. Сучасне трактування поняття мовної картини світу.
1.3.4. Лексична система і дослідження МКС.
1.3.5. Методологія дослідження мовного образу парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах.
1.4. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ Мовний образ парубка: семантичний аналіз і структура
2.1. Синонімічні зв'язки лексеми парубок
2.1.1. Контекстуальні синоніми.
2.1.2. Антропонімна синонімія.
2.2. Антонімія як спосіб вираження опозитивних моделей
2.3. Елементи вербальної реалізації мовного образу парубка на рівні синтагматичних зв'язків І ступеня
2.3.1. Атрибутивні характеристики номенів на позначення поняття ?молодий неодружений чоловік'.
2.3.2. Лексико-синтаксичні способи реалізації кількісних характеристик.
2.4. Компоненти мовного образу парубка на рівні синтагматичних зв'язків ІІ ступеня
2.4.1. ?Фізично зрілий для створення сім'ї'.
2.4.2. ?Виконавець сакральних дій'.
2.4.3. ?Захисник'.
2.4.4. ?Помічник, громадський діяч'.
2.4.5. ?Жовнір, сирота, чумак'.
2.4.6. ?Брат'.
2.5. Семантика ?походження парубка', ?метаморфози парубка' та її текстові реалізаціі
2.6. Мовне оформлення значення ?час дій парубка'
2.6.1. Лексика на позначення часу дій, спрямованих на створення сім'ї.
2.6.2. Вербальне вираження поняття ?час дії нареченого'.
2.6.3. Мовна реалізація значення ?темпоральне тло сакральних дій'.
2.6.4. Лексичне представлення семантики ?час дій парубка-помічника'.
2.6.5. Словесне вираження поняття ?темпоральна характеристика дій парубка' у козацьких і соціально-побутових піснях.
2.7. Вербальна реалізація семантики ?місце дій парубка'
2.7.1. Мовне вираження семантики ?місце дії в аксіосфері ?Своє'.
2.7.2. Лексико-синтаксичний вияв поняття ?просторовий аспект дій парубка в аксіосфері ?Чуже'.
2.8. Текстові колекції у складі мовного образу парубка як вияв мисленнєвих моделей українця (синтагматичні зв'язки ІІІ ступеня)
2.8.1. Вербальна реалізація семантики ?єдність ?парубок-дівчина'.
2.8.2. Мовні засоби вираження колекції ?парубок- мати / батько'.
2.8.3. Семантика єдності ?парубок - сестра' та її мовне представлення.
2.8.4. Мовна реалізація колекції ?парубок - товариші'.
2.8.5. Вербальне функціонування колекції ?парубок - кінь'.
2.8.6. Текстове вираження колекції ?парубок - Бог'.
2.9. Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ .
ДОДАТКИ
СПИСОК