Ви є тут

Подвійний бета-розпад ізотопів 64,70-Zn та 180,186-W

Автор: 
Пода Денис Валентинович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2009
Артикул:
0409U001080
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
Актуальність теми
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Мета і задачі дослідження
Методи дослідження
Достовірність
Наукова новизна отриманих результатів
Наукове та практичне значення отриманих результатів
Особистий внесок здобувача
Апробація результатів дисертації
Публікації
РОЗДІЛ
ВЛАСТИВОСТІ НЕЙТРИНО ТА ПОДВІЙНИЙ БЕТА-РОЗПАД АТОМНИХ ЯДЕР
1.1. Маса нейтрино та осциляції між його ароматами
1.1.1. Результати експериментів по пошуку осциляцій нейтрино.
1.1.2. Масові схеми нейтрино.
1.2. Подвійний ?-розпад та роль нейтрино в цьому процесі
1.2.1. Різні канали ?-розпаду.
1.2.2. Періоди напіврозпаду ядер відносно процесів ?-розпаду.
1.2.3. Обрахунки ядерних матричних елементів.
1.3. Експериментальні методи дослідження ?-розпаду
1.3.1. Вимоги до детекторів ?-розпаду.
1.3.2. Геохімічні та радіохімічні досліди.
1.3.3. Лічильні експерименти та їх класифікація.
1.4. Найбільш чутливі лічильні експерименти по пошуку процесів ?-розпаду
1.4.1. Дослідження ??-розпаду.
1.4.1.1. Пошуки ???-розпаду Ge в експериментах IGEX і Гайдельберг-Москва з HPGe детекторами.
1.4.1.2. Багатосекційний трековий калориметр NEMO-3.
1.4.1.3. Солотвинський експеримент зі сцинтиляційними кристалами CdWO4.
1.4.1.4. Болометричний детектор CUORICINO з кристалами TeO2.
1.4.2. Пошуки процесів ?-захоплення, ???- і ??-розпадів.
1.4.2.1. Пошук ?-захоплення ядром Cа зі сцинтиляторами CaF(Eu).
1.4.2.2. Пошуки ???-розпаду ізотопу Zn.
1.4.2.3. Експеримент TGV-II по пошуку ??-захоплення ядром Cd.
1.4.3. Вивчення ?-переходів на збуджені рівні дочірніх ядер.
1.5. Висновки
розділу
РОЗДІЛ
РОЗВИТОК СЦИНТИЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПОШУКУ ПРОЦЕСУ ???-РОЗПАДУ ІЗОТОПУ Cd
2.1. Розробка низькофонового сцинтиляційного детектора з високою енергетичною
роздільною здатністю
2.1.1. Значення енергетичної
роздільної здатності для підвищення чутливості експерименту по пошуку ???-розпаду Cd.
2.1.2. Аналіз необхідної енергетичної
роздільної здатності детектора ???-розпаду зі сцинтиляційними кристалами CdWO4.
2.1.3. Дослідження світлозбору та енергетичної
роздільної здатності сцинтиляційного детектора з кристалом CdWO4.
2.1.3.1. Експериментальна методика вимірювання.
2.1.3.2. Результати вимірювань світлозбору та
роздільної здатності сцинтиляційного детектора CdWO у різних умовах.
2.1.3.3. Розрахунки світлозбору сцинтиляційного детектора в різних геометріях.
2.2. Аналіз можливості застосування сцинтиляторів PbWO в експерименті по пошуку процесу ???-розпаду Cd
2.2.1. Дослідження перспективності використання кристала PbWO у вигляді світловода для сцинтилятора CdWO4.
2.2.2. Моделювання фону детектора CdWO, оточеного сцинтилятором PbWO4.
2.2.3. Застосування сцинтиляційних кристалів PbWO в експерименті по пошуку процесу ???-розпаду Cd.
2.3. Висновки
розділу
РОЗДІЛ
ДОСЛІДЖЕННЯ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ І ФОНОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТЕКТОРІВ НА ОСНОВІ КРИСТАЛІВ ВОЛЬФРАМАТІВ КАДМІЮ, СВИНЦЮ ТА ЦИНКУ
3.1. Вивчення сцинтиляційних властивостей та радіоактивної чистоти сцинтиляторів CdWO
3.1.1. Вимірювання енергетичної
роздільної здатності з різними зразками CdWO4.
3.1.2. Сцинтиляційний відгук при низьких енергіях.
3.1.3. Визначення ?/?-співвідношення для сцинтилятора CdWO4.
3.1.4. Дослідження часових характеристик сцинтиляційного спалаху.
3.1.5. Ідентифікація за формою сцинтиляційного спалаху ?-квантів та ?-частинок.
3.1.6. Залежність форми сцинтиляційного сигналу від температури.
3.1.7. Вивчення радіоактивної забрудненості сцинтиляторів CdWO4.
3.1.7.1. Метод часово-амплітудного аналізу.
3.1.7.2. Відбір ?- та ?(?)-частинок по формі сцинтиляційного спалаху.
3.1.7.3. Моделювання фону від ?(?)-частинок.
3.2. Дослідження сцинтиляційних характеристик та радіоактивної забрудненості монокристалів PbWO
3.2.1. Легування сцинтиляторів PbWO різними активаторами.
3.2.2. Вплив активаторів на енергетичну
роздільну здатність і світловихід PbWO4.
3.2.3. Вимірювання ?/?-співвідношення для зразків PbWO з різними активаторами.
3.2.4. Форма сцинтиляційного сигналу PbWO в залежності від складу та концентрації домішок.
3.2.5. Ідентифікація частинок по формі сцинтиляційного імпульсу з детекторами PbWO, активованими різними домішками.
3.2.6. Вимірювання радіоактивної забрудненості сцинтиляційних кристалів PbWO4.
3.3. Вивчення сцинтиляційних властивостей та радіоактивної чистоти кристалів ZnWO
3.3.1. Енергетична
роздільна здатність та відносний світловихід ZnWO4.
3.3.2. Відгук сцинтилятора ZnWO до ?-квантів та ?-частинок.
3.3.3. Часові характеристики сцинтилятора ZnWO та ідентифікація іонізуючих частинок по формі сцинтиляційного сигналу.
3.3.4. Розробка кристалів ZnWO для чутливих низькофонових експериментів.
3.3.4.1. Вплив легування кристалів ZnWO на їх сцинтиляційні характеристики.
3.3.4.2. Дослідження радіоактивної чистоти кристалів ZnWO4.
3.4. Висновки
розділу
РОЗДІЛ
ПОШУКИ ПРОЦЕСІВ ?-РОЗПАДУ ІЗОТОПІВ ЦИНКУ ТА ВОЛЬФРАМУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЦИНТИЛЯТОРІВ ZnWO
4.1. Експериментальні дослідження зі сцинтиляційними кристалами ZnWO
4.1.1. Низькофонова установка "DAMA/R&D".
4.1.2. Етапи низькофонових досліджень зі сцинтиляторами ZnWO4.
4.1.3. Мас-спектрометричні вимірювання домішкового складу в кристалах ZnWO4.
4.2. Аналіз джерел фону сцинтиляторів ZnWO
4.2.1. Відбір шумів ФЕП.
4.2.2. Визначення активності радіонуклідів методом часово-амплітудного аналізу.
4.2.3. Ідентифікація ?-частинок та ?-квантів по формі сцинтиляційного імпульсу.
4.2.4. Моделювання фону сцинтиляторів ZnWO4.
4.3. Дослідження процесів ?-розпаду ізотопів Zn та W
4.3.1. Пошуки ???-розпаду ізотопу Zn.
4.3.2. Процес подвійного електронного захоплення ізотопами Zn і W.
4.3.3. Дослідження ??-розпаду ізотопів Zn та W.
4.3.4. Порівняння отриманих обмежень на періоди напіврозпаду з результатами попередніх дослідів та теоретичними розрахунками.
4.4. Висновки
розділу
ВИСНОВКИ
ПОДЯКИ
СПИСОК