Вы здесь

Морфо-функціональний стан та корекція проникності плацентарного бар'єру у корів

Автор: 
Афанасієва Людмила Павлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001105
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.1.1.Структура і функції плацентарного бар'єру корови .1.1.1.Структура і функції гісто-гематичних бар'єрів .1.1.2.Особливості морфологічної структури і функції плацентарного бар'єру корови 1.1.3.Плацента і її значення у формуванні материнсько-плодових взаємовідносин .1.1.4.Склад і функції навколоплідних рідин .1.2.Структура і функції пуповинного канатика 1.3.Слизовий корок шийки матки корови і його значення .1.4.Біологічна дія на організм важких металів .1.4.1.Надходження важких металів до організму 1.4.Патогенний вплив на організм свинцевих сполук.1.4.3.Патогенний вплив на організм сполук кадмію.1.5.Властивості та застосування сапоніту і сірки у тваринництві1.6.Вплив тканинних препаратів на організм1.7.Заключення з огляду літератури
РОЗДІЛ 2. ВИБІР НАПРЯМІВ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ .2.1.Матеріал досліджень2.2.Методики досліджень.
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.3.1.Морфологія і проникність плацентарного бар'єру корови .3.1.Гістоструктура плацентарного бар'єру 3.1.Проникність важких металів через плацентарний бар'єр корови.3.1.Кровоносне і лімфатичне русло міжплацентарних ділянок хоріону3.2. Стан організму сухостійних корів, вирощених на забрудненій радіонуклідами території .3.3.Стан організму сухостійних корів з умовно чистої відносно РАЗ зони .3.4.Вплив згодовування суміші сапоніту і сірки та введення тканинного препарату на склад крові корів, вирощених на забрудненій радіонуклідами території3.5.Вплив згодовування суміші сапоніту і сірки та введення тканинного препарату на склад крові корів з умовно чистої відносно РАЗ зони .3.6.Стан природної резистентності сухостійних корів, вирощених на забрудненій радіонуклідами території та її зміни при згодовуванні у складі раціону суміші сапоніту і сірки та введення тканинного препарату .3.7.Стан природної резистентності сухостійних корів з умовно чистої відносно РАЗ зони та її зміни при згодовуванні у складі раціону суміші сапоніту і сірки та введення тканинного препарату 3.8.Вміст кадмію і свинцю у провізорних органах, навколоплідних рідинах та коркові слизу шийки матки під час отелення корів, вирощених на забрудненій радіонуклідами території 3.9.Вміст кадмію і свинцю у провізорних органах, навколоплідних рідинах та коркові слизу шийки матки під час отелення корів з умовно чистої відносно РАЗ зони
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИСНОВКИПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУДОДАТКИ.СПИСОК