Вы здесь

Інтраопераційний кишковий лаваж у невідкладній хірургії захворювань тонкої і товстої кишок

Автор: 
Патер Ярослав Зіновійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001121
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ ІНТРАОПЕРАЦІЙНИЙ КИШКОВИЙ ЛАВАЖ
У НЕВІДКЛАДНІЙ ХІРУРГІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОНКОЇ
І ТОВСТОЇ КИШОК (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
РОЗДІЛ МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ2.1. Загальна клінічна характеристика обстежених хворих2.2. Методи обстеження пацієнтів з гострими хірургічними захворюваннями тонкої і товстої кишок2.2.1. Загальноклінічні методи дослідження2.2.2. Лабораторні методи дослідження2.2.3. Інструментальні методи дослідження2.2.4. Променеві методи дослідження2.2.5. Патоморфологічні методи дослідження2.2.6. Бактеріологічні методи дослідження2.2.7. Статистичні методи дослідження
РОЗДІЛ КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ГХЗТІТК
ТА ВИКОНАНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ 3.1. Інтраопераційний кишковий лаваж та опрацьований пристрій для його виконання3.2. Клінічна характеристика хворих на ГНК та виконаних операційних втручань3.3. Клінічна характеристика пацієнтів з ентерогенним перитонітом та виконаних операційних втручань3.4. Порівняльна характеристика груп пацієнтів з ГХЗТІТК
РОЗДІЛ ВПЛИВ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО КИШКОВОГО
ЛАВАЖУ НА ОБ'ЄКТИВНИЙ СТАН, ПОКАЗНИКИ
ГОМЕОСТАЗУ ТА ПАРАМЕТРИ ЕНДОГЕННОЇ ІНОКСИКАЦІЇ
У ХВОРИХ НА ГОСТРІ ХІРУРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШОК4.1. Вплив ІОКЛ на об'єктивний стан хворих на ГХЗТіТК у периопераційному періоді 4.2. Вплив інтраопераційного кишкового лаважу на показники ендогенної інтоксикації у пацієнтів з гострими хірургічними захворюваннями тонкої і товстої кишок4.3. Стан гуморальної ланки імунітету у хворих на гострі хірургічні захворювання тонкої і товстої кишок при застосуванні інтраопераційного кишкового лаважу4.4. Бактерійна транслокація та цитокіновий статус у пацієнтів з ГХЗТіТК
РОЗДІЛ РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ОПРАЦЬОВАНОГО СПОСОБУ
ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО КИШКОВОГО ЛАВАЖУ ТА ІНШИХ
ДЕКОМПРЕСІЙНИХ ЗАСОБІВ У ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ
ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШОК
РОЗДІЛ АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯВИСНОВКИДОДАТКИСПИСОК