Вы здесь

Методи та засоби контролю деталей комп'ютеризованими лазерними інформаційно-вимірювальними системами

Автор: 
Ільченко Володимир Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001162
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВВСТУП
РОЗДІЛ 1. Розвиток і напрями сучасних комп'ютеризованих систем контролю геометричних параметрів деталей та постановка наукової задачі1.1. Аналітичний огляд літературних джерел в галузі застосування комп'ютеризованих систем контролю з використанням лазерних вимірювальних підсистем1.2. Постановка наукової задачіВисновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. Методи та засоби контролю геометричних параметрів деталей з використанням комп'ютеризованих лазерних інформаційно-вимірювальних систем2.1. Аналіз методів контролю геометричних параметрів деталей комп'ютеризованими лазерними інформаційно-вимірювальними системами 2.2. Комп'ютеризована лазерна скануюча система D контролю деталей2.3. Методика контролю профілю поверхні з використанням комп'ютеризованих лазерних інформаційно-вимірювальних систем2.4. Апаратні засоби комунікації в комп'ютеризованих лазерних інформаційно-вимірювальних системахВисновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. Синтез комп'ютеризованої лазерної інформаційно-вимірювальної системи контролю геометричних параметрів деталей3.1. Синтез структури комп'ютеризованої системи спеціального призначення та програмно-математичного забезпечення3.2. Контроль деталей комп'ютеризованою лазерною інформаційно-вимірювальною системою на основі вимірювання шорсткості поверхні деталі3.3. Спосіб контролю геометричних параметрів деталей у комп'ютеризованій лазерній інформаційно-вимірювальній системі3.4. Вдосконалення засобів контролю геометричних параметрів деталей з використанням лазерних підсистем3.5. Система прийняття рішення при контролі поверхонь деталей3.6. Триангуляційний метод контролю геометричних параметрів деталей комп'ютеризованою лазерною інформаційно-вимірювальною системоюВисновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. Експериментальні дослідження та шляхи підвищення ефективності контролю геометричних параметрів деталей комп'ютеризованою лазерною інформаційно-вимірювальною системою4.1. Дослідження параметрів комп'ютеризованої лазерної інформаційно-вимірювальної системи при контролі геометричних параметрів деталей 4.2. Лазерна система синтезу мікрорельєфу тривимірних поверхонь4.3. Вдосконалення методики визначення геометричних параметрів деталей на основі комп'ютерного моделювання дифракційного спектру4.4. Дослідження кривих відбиття лазерного променя від металевих поверхонь з регулярним напрямком шорсткості4.5. Дослідження параметрів вимірювальних перетворювачів зображення профілю поверхні деталей4.6. Підвищення ефективності комп'ютеризованої лазерної інформаційно-вимірювальної системи з паралельними каналами Висновки до
розділу ВИСНОВКИСПИСОК