Вы здесь

Гетерофазна взаємодія сполук на основі тетраамінних комплексів нікелю(ІІ), міді(ІІ) та поліоксометалатів з водою, спиртами і аміаком

Автор: 
Барна Андрій Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001218
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скороченьВступ.
Розділ Огляд літератури1. Загальна характеристика поліоксометалатів.1.2. Загальні властивості ПОМ та шляхи їх застосування. Поліоксометалатні аніони як складові функціональних матеріалів
1. Типи сполук, утворених аніонами ПОМ та комплексами перехідних металів.
1.3. Координаційні полімери та метал-органічні каркаси. 1.3. Структурні характеристики кристалічних ґраток, утворених комплексами нікелю і міді та аніонами ПОМ
1. Пористість та сорбційні властивості матеріалів на основі ПОМ та комплексів перехідних металів.
1. Узагальнення даних літературного огляду.
Розділ Методи дослідження, синтез, ІЧ спектри та термічні властивості сполук.
2. Реактиви та розчинники2. Методи дослідження2. Методики синтезів. 2.3. Синтез вихідних амінних комплексів. 2.3. Синтез сполук, що містять амінні катіонні комплекси нікелю(ІІ) та міді(ІІ) і аніони оксометалатів
2.4. Інфрачервоні спектри сполук.2. Термічні властивості продуктів взаємодії амінних комплексів нікелю(ІІ) і міді(ІІ) з аніонами ПОМ.
Розділ Молекулярна і кристалічна будова сполук на основі амінних комплексів нікелю(II) і міді(II) та оксометалатів.
3. Комплекси на основі [Cu(L)]+ та оксометалатів. 3.1. Молекулярна та кристалічна будова комплексів [Cu(L)(MO)]·HO (М = Mo, W)
3.1. Молекулярна і кристалічна будова комплексу [Cu(L)(ДМСО)]-[SiMoO]·ДМСО
3. Комплекси на основі [Ni(L)]+ та ПОМ. 3.2.1. Молекулярна і кристалічна будова комплексів [Ni(L)(CHCN)]-[Ni(L)(CHCN)(HO)][SiMoO]·CHCN·,ДМСО·,НО та [Ni(L)(CHCN)]-[Ni(L)(CHCN)(HO)][SiWO]·ДМСО·HO
3.2.2. Молекулярна і кристалічна будова комплексу [Ni(L)(CHCN)][Ni(L)(CHCN)][PMoO]·CHCN
3. Комплекси на основі макроциклічного катіону [Ni(L)]+ та ПОМ 3.3. Молекулярна і кристалічна будова комплексів [Ni(L)](Н)[PWO]·ДМСО·MеOH·,HO, [Ni(L)](Н)[PWO]·ДМСО
·MеOH·Solv та [Ni(L)](Н)[PМоO]·ДМСО·Solv
3. Комплекси на основі макроциклічного катіону [Cu(L)]+ та ПОМ. 3.4. Молекулярна і кристалічна будова комплексу [Cu(L)][SiMoO]·HO
3.4. Молекулярна і кристалічна будова комплексу [Cu(L)(ДМСО)]{[Cu(L)][РWO]}·MeOH.
3. Загальні характеристики і особливості кристалічних ґраток сполук на основі амінних комплексів нікелю(ІІ) і міді(ІІ) та аніонів оксометалатів
Розділ Процеси гетерофазної взаємодії сполук, побудованих на основі амінних комплексів нікелю(II) і міді(II) та оксометалатів, з полярними молекулами
4. Сорбція парів води. 4.1. Поведінка кристалогідратів на основі амінних комплексів нікелю(ІІ) і міді(ІІ) та оксометалатів в умовах високої вологості
4.1. Дослідження кінетичних особливостей сорбції парів води. 4.1. Кінетичні особливості сорбції парів води при різній відносній вологості
4. Особливості сорбції комплексами на основі ПОМ парів нижчих спиртів 4.2. Поведінка кристалогідратів на основі амінних комплексів нікелю(ІІ) і міді(ІІ) та оксометалатів в атмосфері, що містить пари спиртів
4.2. Дослідження кінетичних особливостей сорбції парів спиртів4. Термодинамічні і кінетичні особливості взаємодії сполук на основі ПОМ з парами ацетону та ацетонітрилу.
4. Особливості взаємодії сполук на основі ПОМ з аміаком
Розділ Загальні кінетичні і термодинамічні особливості процесів сорбції полярних молекул сполуками, побудованими з амінних комплексів нікелю і міді та ПОМ.
5. Кінетичні характеристики процесів гетерофазної взаємодії5. Термодинамічні характеристики процесів гетерофазної взаємодії.ВисновкиСписок