Вы здесь

Модифікація поліпропілену гумовими сумішами

Автор: 
Кузнецов Павло Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001238
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ТЕРМОЕЛАСТО-ПЛАСТІВ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІОЛЕФІНОВИХ КОМПОЗИЦІЙ, ЯКІ НАПОВНЕНІ ВІДХОДАМИ ГУМИ. . . .
1.1.Використання відходів гуми у виробництві термопластичних полімерних композицій. . . . . . . . . . . .
1.1.1. Методи переробки зношених покришок . . . . . . .
1.1.2. Використання гумової крихти як наповнювача . . . . . .
1.1.3. Методи покращення адгезії на межі розподілу фаз полімер -
гумова крихта . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.4. Фізико-механічні та реологічні властивості поліолефінових
композицій, які наповнені відходами гуми . . . . .
1.2. Модифікація поліолефінів гумовими сумішами. . . . . .
1.2.1. Фізико-механічні, реологічні та теплофізичні властивості термоеластопластів. . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.Фізико-хімічні процеси при взаємодії поліпропілену з каучуками та різноманітними добавками. . . . . . . .
1.2.3. Вплив деяких технологічних прийомів на властивості термо-
еластопластів . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. . . . .
2.1. Характеристика вихідної сировини . . . . . . . . .
2.2. Методи дослідження властивостей термоеластопластів . . . .
2.3. Характеристика приладів та обладнання, які застосовані у проведенні експериментів. . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІДХОДІВ ГУМИ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ. .
3.1. Вплив дисперсності та форми відходів гуми на властивості
поліпропіленової композиції. . . . . . . . . . . .
3.1.1. Властивості поліпропіленової композиції, яка наповнена
дисперсними відходами гуми . . . . . . . . . . .
3.1.2. Властивості поліпропіленової композиції, яка наповнена
волокнистими відходами гуми . . . . . . . . .
3.2. Модифікування поверхні подрібнених відходів гуми і її вплив на
реологічні властивості поліпропіленової композиції. . . . . .
3.3. Створення поліпропіленової композиції, яка наповнена відходами гуми
РОЗДІЛ 4. МОДИФІКУВАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНУ ГУМОВИМИ
СУМІШАМИ . . . . . . . . . . . . .
4.1. Механізм взаємодії поліпропілену з гумовими сумішами. . . . .
4.2. Вплив складу гумових сумішей на фізико-механічні властивості
термоеластопластів на основі поліпропілену. . . . . . .
4.3. Реологічна поведінка термоеластопластів при формуванні виробів. .
4.3.1. Характер течії та реологічні властивості термоеластопластів.
4.3.2. Релаксаційні процеси в залежності від складу термоеластопластів. . . . . . . . . . . .
4.4. Вплив термічної обробки на процес довулканізації та властивості
термоеластопластів. . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ТЕРМОЕЛАСТОПЛАСТУ . . .
5.1. Дослідження впливу багаторазової переробки термоеластопласту на його властивості. . . . . . . . . . . . . . 5.2. Моделювання процесів багаторазової переробки термоеластопластів з лабораторних у промислові умови. . . .
5.3. Модернізація технологічного процесу одержання поліпропіленової
композиції, яка наповнена відходами гуми та гумовими сумішамі.
ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . .
СПИСОК