Вы здесь

М'ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних системах вирощування в умовах Прикарпаття

Автор: 
Дутка Володимир Романович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001266
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Технологічні та кормові фактори формування м'ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби. .
1.2. Забійні та м'ясні якості молодняку .
1.3. М'ясна продуктивність молодняку великої рогатої худоби залежно від кастрації.
1.4. Продуктивні якості великої рогатої худоби в зв'язку з гематологічними і біохімічними показниками крові.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Методика проведення досліджень.
2.2. Вивчення фізіологічних і біохімічних показників організму тварин, м'ясної продуктивності та якості продукції.
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Годівля піддослідних тварин
3.2. Ріст і розвиток піддослідного молодняку в зв'язку з системою утримання та кастрацією в різні вікові періоди
3.2.1. Ріст маси тіла піддослідних тварин.
3.2.2. Особливості лінійного росту піддослідних бугайців
3.3. Забійні та м'ясні якості бугайців у зв'язку з системою утримання та кастрацією в різні вікові періоди
3.3.1. Забійні якості бугайців і кастратів.
3.3.2. Морфологічний та сортовий склад напівтуш піддослідних бугайців
3.3.3. Хімічний склад і якість м'яса бугайців та кастратів.
3.3.4. Дегустаційна оцінка м'яса і бульйону піддослідних бугайців
3.4. Конверсія основних поживних речовин корму в організмі тварин.
3.5. Морфологічні та біохімічні показники крові піддослідних тварин.
3.5.1. Вміст загального білка, його фракцій та активність ферментів переамінування у сироватці крові піддослідних бугайців
3.5.2. Вміст вільних сульфгідрильних груп та глутатіону в крові піддослідних тварин
3.6. Газоенергетичний обмін у бугайців та кастратів
3.7. Економічна ефективність вирощування і відгодівлі бугайців і кастратів
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ.
СПИСОК