Вы здесь

Сисні шкідники озимої пшениці та регулювання їх чисельності в Північному Степу України

Автор: 
Курцев Володимир Олегович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001280
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Сучасний стан проблеми (огляд літератури) 1. Сисні шкідники озимої пшениці 1. Видовий склад 1. Поширення 1. Особливості біології 1.4. Шкідлива черепашка 1.4. Злакові попелиці 1.4. Пшеничний трипс 1.4. Цикадки 1. Трофічні зв'язки та шкодочинність сисних шкідників 1. Чинники , що обмежують чисельність сисних шкідників 1.6. Роль екологічних чинників в обмеженні чисельності сисних
шкідників озимої пшениці. 1.6. Агротехнічний метод 1.6. Імунологічний метод 1.6. Хімічний метод
РОЗДІЛ 2. Місце та методика досліджень 2.1. Ґрунтово-кліматичні умови зони проведення досліджень 2.2. Гідротермічні умови в роки досліджень 2.3. Методики проведення досліджень
РОЗДІЛ 3. Формування структури шкідливої ентомофауни агробіоценозу озимої пшениці в Північному Степу України
РОЗДІЛ 4. Біологічні особливості сисних шкідників озимої пшениці та їх шкідливість в Північному Степу 4. Листкові злакові попелиці 4. Хлібні клопи
4. Трипси
РОЗДІЛ 5. Вплив окремих прийомів агротехніки вирощування озимої пшениці на чисельність сисних шкідників 5. Строки сівби 5. Попередники 5. Норми висіву 5. Системи мінерального живлення
РОЗДІЛ 6. Удосконалення хімічного захисту озимої пшениці проти сисних шкідників 6.1. Ефективність сучасних інсектицидів на посівах озимої пшениці проти сисних шкідників 6.2. Обґрунтування застосування сумішей інсектицидів проти сисних шкідників озимої пшениці 6.3. Оптимізація авіаційного обприскування посівів озимої пшениці проти сисних шкідників
РОЗДІЛ 7. Економічна ефективність хімічного захисту озимої пшениці від сисних шкідниківВИСНОВКИРЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУДОДАТКИСПИСОК