Вы здесь

Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: 
Білик Олег Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001319
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ1. Підходи до побудови моделей навчального процесу 1.1.1. Кібернетичний підхід 1.1.2. Технологічний підхід 1.1.3. Системний підхід 1.1.4. Квалітивний підхід1.2. Моніторинг якості освіти 1.2.1. Завдання та етапи моніторингу 1.2.2. Види моніторингу 1.2.3. Оцінювання якості освіти1.3. Автоматизовані системи управління загальноосвітніми
навчальними закладами 1.3.1. Автоматизовані системи управління ЗНЗ як підприємством 1.3.2. Автоматизовані системи для інформатизації навчально-
виховного процесу1.4. Постановка задач дослідження
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. КВАЛІТИВНІ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ2.1. Узагальнені квалітивні моделі загальноосвітнього
навчального закладу 2.1.1. Концептуальні моделі 2.1.2. Узагальнена процесна модель ЗНЗ 2.1.3. Узагальнена ресурсна модель ЗНЗ 2.1.4. Узагальнена РПР-модель ЗНЗ2.2. Процесні моделі ЗНЗ 2.2.1. Розгорнута процесна модель ЗНЗ 2.2.2. Етапна модель освітнього процесу2.3. РПР-моделі загальноосвітнього закладу 2.3.1. РПР-моделі освітнього процесу 2.3.2. РПР-моделі управління 2.3.3. РПР-модель допоміжного процесу2.4. Структурні й математичні моделі якості 2.4.1. Узагальнене дерево якості ЗНЗ 2.4.2. Дерева якості ресурсів і процесів 2.4.3. Дерево якості учняВисновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ3.1. Узагальнені моделі процесів інформаційної технології
моніторингу якості ЗНЗ3.2. Види організації моніторингу 3.2.1. Організація моніторингу за схемою "суб'єкт-об'єктних"
відношень 3.2.2. Варіанти моніторингу за схемою "ресурси-процеси-
результати"3.3. Моделі даних моніторингу 3.3.1. Параметричні моделі даних моніторингу 3.3.2. Моделі даних стану об'єкта моніторингу3.4. Метод візуалізації даних моніторингуВисновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ4.1. Загальні вимоги до створення інформаційних систем
сфери освіти4. Підходи до проектування автоматизованих систем
моніторингу ЗНЗ 4.2.1. Проектування АСМ "з нуля" 4.2.2. Проектування АСМ на базі існуючої конфігурації
комп'ютерної мережі4.3. Види забезпечення АСМ4.4. Обсяг бази даних АСМ4.5. Розмежування доступу до ресурсів АСМВисновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДСИСТЕМ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ5.1. Рекомендації щодо відбору показників якості ЗНЗ5.2. Інструментарій вимірювання властивостей об'єктів5.3. Інструментарій оцінювання якості об'єктів ЗНЗ5.4. Рекомендації щодо організації підсистем оброблення й аналізу5.5. Приклади побудови візуальних об'єктів для аналізу
5.6. Приклад реалізації автоматизованої системи моніторингу
загальноосвітнього навчального закладу
Висновки до
розділу ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК