Вы здесь

Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній відкритокутовій глаукомі

Автор: 
Салата Павло Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001340
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Перелік умовних скорочень Вступ
РОЗДІЛ 1.
Роль імуногенетичних факторів в організмі людини та при первинній відкритокутовій глаукомі (огляд літератури) .1.1.Сучасні погляди на систему HLA людини 1.2.Генетичні дослідження при первинній відкритокутовій глаукомі .1.3.Значення цитокінів (фактора некрозу пухлин та інтерферону) в організмі людини 1.4.Імунологічні дослідження при первинній відкритокутовій глаукомі .
РОЗДІЛ 2.Матеріали і методи досліджень 2.1.Характеристика обстежених хворих 2.2.Клінічні та інструментальні методи досліджень .2.3.Генетичні та імунологічні методи досліджень 2.3.1.Генетичні дослідження 2.3.1.1.Постановка полімеразної ланцюгової реакції для визначення гена DRB .2.3.1.2.Постановка полімеразної ланцюгової реакції для визначення гена DQB 2.3.1.3.Постановка полімеразної ланцюгової реакції для визначення генів DRB, DQB, в мазках із слизової оболонки ока (кон'юнктиви) 2.3.2.Імунологічні дослідження .2.3.2.1.Титрування інтерферону 2.3.2.2.Титрування фактора некрозу пухлин-?. .2.4.Статистичні методи дослідження
РОЗДІЛ 3.
Результати генетичних досліджень системи HLA .
3.1.Дослідження специфічностей гена HLA DRB у хворих на первинну відкритокутову глаукому та у здорових людей .3.2.Дослідження специфічностей гена HLA DRB у хворих на первинну відкритокутову глаукому в залежності від клінічних показників 3.3.Дослідження специфічностей гена HLA DQB у хворих на первинну відкритокутову глаукому та у здорових людей .3.4.Дослідження специфічностей гена HLA DQB у хворих на первинну відкритокутову глаукому в залежності від клінічних показників .3.5.Дослідження специфічностей генів HLA DRB та HLA DQB у кон'юнктиві хворих на первинну відкритокутову глаукому .
РОЗДІЛ 4.Результати імунологічних досліджень цитокінів 4.1.Визначення рівня інтерферону у хворих на первинну відкритокутову глаукому та у здорових людей4.2.Визначення рівня фактора некрозу пухлин у хворих на первинну відкритокутову глаукому та у здорових людей4.3.Використання імуногенетичних досліджень в діагностиці первинної відкритокутової глаукоми .
РОЗДІЛ 5.Аналіз та узагальнення результатів досліджень Висновки та практичні рекомендації .Список