Вы здесь

Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні

Автор: 
Господарик Аліна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001344
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ1.1. Молекулярно-біологічні характеристики вірусів яблуні 1.1.1. Вірус мозаїки яблуні 1.1.2. Вірус борознистості деревини яблуні 1.1.3. Вірус ямкуватості деревини яблуні 1.1.4. Вірус хлоротичної плямистості листя яблуні1.2. Методи діагностики вірусів плодових культур
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ2.1. Об'єкти2.1.1. Віруси2.1.2. Рослини2.2. Матеріали та реактиви, використані в роботі2.3. Методи досліджень2.3.1. Відбір зразків2.3.2. Метод рослин-індикаторів2.3.3. Імуноферментний аналіз2.3.4. Виділення тотальної РНК2.3.4.1. Виділення тотальної РНК за загальноприйнятою методикою
2.3.4.2. Виділення тотальної РНК за методикою Boonham2.3.4.3. Виділення тотальної РНК за методикою Kundu2.3.4.4. Виділення тотальної РНК за допомогою кіта RNeasy Plant Mini kit (Qiagen)
2.3.5. Полімеразна ланцюгова реакція2.3.6. Електрофорез нуклеїнових кислот в агарозному гелі2.3.7. Сиквенування нуклеїнової кислоти та філогенетичний аналіз2.3.8. Статистична обробка даних
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ3.1. Візуальне обстеження плодових культур на вірусну інфекцію3.2. Діагностика вірусів яблуні методом біологічного тестування3.3. Діагностика латентних вірусних інфекцій методом ІФА3.4. Порівняння ефективності виділення тотальної РНК з рослинного матеріалу різними методиками3.5. Діагностика вірусів яблуні методом полімеразної ланцюгової реакції3.6. Порівняння нуклеотидних послідовностей гену капсидного білка вірусів та їх філогенетичний аналіз
РОЗДІЛ 4. Узагальнення одержаних результатівВИСНОВКИСПИСОК