Вы здесь

Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

Автор: 
Лєбєдєв Денис Валерійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001452
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИЧИН ПОМИЛКОВИХ ДІЙ ПРОФЕСІОНАЛА В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
1. Науково-теоретичний, семантичний та феноменологічний аналіз поняття "помилкова дія"
1. Причини виникнення помилкових дій у професійній діяльності фахівця та їх психологічна класифікація
1. Роль людського фактора в забезпеченні безпомилковості професійної діяльності
1. Процедура і методика вивчення соціально-психологічних детермінант помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
Висновки за
розділом
РОЗДІЛ ОБ'ЄКТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ДІЙ ФАХІВЦЯМИ ВОДОЛАЗНИХ ФОРМУВАНЬ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІД
РОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ
2. Загальна соціально-психологічна характеристика діяльності фахівців-водолазів аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
2. Основні групи факторів, що обумовлюють виникнення помилкових дій фахівців-водолазів аварійно-рятувальних під
розділів МНС України при виконанні професійних задач за призначенням
Висновки за
розділом
РОЗДІЛ СУБ'ЄКТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ДІЙ ФАХІВЦЯМИ ВОДОЛАЗНИХ ФОРМУВАНЬ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІД
РОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ
3. Особливості професійно-важливих якостей рятувальників-водолазів. Професіограма водолаза як результат експертного оцінювання
3. Суб'єктивне сприйняття своєї професійної діяльності фахівцями водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3.2. Суб'єктивна оцінка ставлення фахівців-водолазів до своїх напарників
3. Особливості індивідуально-психологічних властивостей фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3.3. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у фахівців-водолазів аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3.3. Виявлення схильності до ризику у фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України з різним професійним досвідом
3.3. Самооцінка як фактор, що визначає психологічну надійність фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3. Оцінка когнітивного компонента у структурі суб'єктивних детермінант здійснення помилкових дій фахівцями водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3.4. Особливості оцінки інтегрального показника рівня загальних здібностей фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3.4. Особливості інтелектуальної лабільності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України з різним професійним досвідом
3. Розробка математичної моделі прогнозування вірогідності допущення помилкових дій у професійній діяльності фахівцями водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3. Особливості стильової та психофізіологічної саморегуляції фахівців-водолазів
3. Індивідуально-типологічні особливості фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під
розділів МНС України з різними коефіцієнтами вірогідності допущення помилкових дій у професійній діяльності
3.7. Загальна характеристика психологічних типів фахівців-водолазів з низьким коефіцієнтом допущення помилкових дій у професійній діяльності
3.7. Загальна характеристика психологічних типів фахівців-водолазів з високим коефіцієнтом допущення помилкових дій у професійній діяльності
Висновки за
розділом
ВИСНОВКИ
СПИСОК