Вы здесь

Цитогенетична та морфологічна характеристика ооцитів корів та свиней при формуванні партеногенетичних ембріонів in vitro

Автор: 
Остаповець Лариса Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001492
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />Стор.<br />ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ВСТУП <br />РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Морфологічні та цитогенетичні аспекти дозрівання ооцитів ссавців 1.2. Застосування індукованого партеногенезу в генетико-ембріоло гічних дослідженнях <br /> 1.3. Партеногенетична активація ооцитів ссавців in vitro 1.4. Генетична основа причин нежиттєздатності партеногенетичних ембріонів ссавців<br />РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2.1. Вилучення незрілих ооцитів корів та свиней 2.2. Культивування ооцит-кумулюсних комплексів корів та свиней in vitro <br /> 2.3. Активація до партеногенезу дозрілих in vitro ооцитів корів та свиней<br /> 2.4. Культивування in vitro партеногенетично активованих ооцитів корів та свиней<br /> 2.5. Одержання сухоповітряних препаратів хромосом гамет, партеногенетичних ембріонів корів та свиней <br /> 2.6. Статистична обробка отриманих результатів РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ <br />РОЗДІЛ 3. ЦИТОГЕНЕТИЧНА ТА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗРІЛИХ ООЦИТІВ КОРІВ І СВИНЕЙ НА РІЗНИХ ФАЗАХ ЕСТРАЛЬНОГО ЦИКЛУ ЯЄЧНИКІВ<br /> 3.1. Морфологічна оцінка незрілих ооцитів корів на різних фазах естрального циклу яєчників<br /> 3.2. Цитогенетичний аналіз незрілих ооцитів корів на різних фазах естрального циклу яєчників <br /> 3.3. Морфологічна оцінка незрілих ооцитів свиней залежно від фази естрального циклу яєчників <br /> 3.4. Цитогенетичний аналіз незрілих ооцитів свиней <br />РОЗДІЛ 4. ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ООЦИТІВ СВИНЕЙ НА СТАДІЯХ ДОЗРІВАННЯ У ЗВ`ЯЗКУ З ЇХ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧНОЮ АКТИВАЦІЄЮ IN VITRO <br /> 4.1. Динаміка дозрівання ооцитів свиней до стадії метафази ІІ мейозу та формування партеногенетичних ембріонів в умовах in vitro<br /> 4.2. Динаміка дозрівання ооцитів до стадії метафази І та формування амейотичних партеногенетичних ембріонів свиней в умовах in vitro<br />РОЗДІЛ 5. ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВОВАНИХ ДО ПАРТЕНОГЕНЕЗУ ЯЙЦЕКЛІТИН СВИНЕЙ І КОРІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ IN VITRO<br /> 5.1. Вплив умов дозрівання ооцитів свиней на їх компетенцію до розвитку після партеногенетичної активації in vitro <br /> 5.2. Розвиток партеногенетично активованих яйцеклітин свиней під час культивування в різних середовищах in vitro <br /> 5.3. Аналіз плоїдності партеногенетичних ембріонів корів, отриманих in vitro<br />РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ<br /> ВИСНОВКИ СПИСОК</span></p>