Вы здесь

Оцінка впливу екологічних факторів на психофізіологічну діяльність людини

Автор: 
Говта Микола Віталійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001494
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
1.1. Зміни функціонування організму в несприятливих екологічних умовах
1.2. Методи біологічної індикації екологічного стану середовища
1.3. Стан психофізіологічних показників людини при впливі несприятливих екологічних факторів
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Об'єкт та обсяг досліджень
2.3. Статистичні й математичні методи дослідження
2.4. Метод експертної оцінки
РОЗДІЛ 3. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ПРИ ДІЇ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
3.1. Результати впливу екологічних умов на психофізіологічну діяльність людини
3.2. Застосування тензорних та спінорних моделей для оцінки психофізіологічної діяльності людини
3.3. Психосоціальні детермінанти успішності навчальної діяльності
РОЗДІЛ 4. ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ ЗАСТОСОВАНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
4.1. Динаміка відновлення психофізіологічної діяльності людини
4.2. Перевірка адекватності векторних, тензорних та спінорних моделей
УЗАГАЛЬНЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК