Ви є тут

Ефективність короткоротаційних польових сівозмін в умовах Степу України

Автор: 
Патик Сергій Михайлович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2009
Артикул:
0409U001532
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

ЗМІСТ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ (огляд літератури) .
РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.2.1. Програма і методика проведення досліджень та схема досліду 2.2. Грунтово-кліматичні умови проведення досліджень .2.3. Агрометеорологічні умови в роки проведення досліджень 2.4. Технологія вирощування сільськогосподарських культур в досліді
РОЗДІЛ 3. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ В КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІНАХ ЗАЛЕЖНО ВІД НАСИЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР.3.1. Вміст вологи в грунті під культурами польових сівозмін3.2. Вміст елементів живлення в грунті під культурами короткоротаційних сівозмін.3.3. Баланс органічної речовини в сівозмінах з короткою ротацією
РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ СІВОЗМІННОГО ФАКТОРУ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ
РОЗДІЛ 5. УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ5.1. Урожайність сільськогосподарських культур у польових сівозмінах.5.2. Якість отриманої продукції
РОЗДІЛ 6. ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІН
РОЗДІЛ 7. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІН7.1. Економічна ефективність сівозмін 7.2. Енергетична ефективність сівозмін.ВИСНОВКИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ДОДАТКИ .СПИСОК