Вы здесь

Взаємозв'язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій

Автор: 
Керик Оксана Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001580
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.
ВСТУП
РОЗДІЛ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ
САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЯХ
1.1. Теоретичний аналіз підходів до вивчення структурних
компонентів самосвідомості особистості .
1.2. Закономірності прояву емоційного компоненту самосвідомості
у психотравмуючих ситуаціях
РОЗДІЛ МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ САМОСВІДОМОСТІ З ПЕРЕЖИВАННЯМ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ
2.1. Розробка програми емпіричного дослідження.
2.2. Організація процедури проведення емпіричного дослідження
2.3. Обґрунтування вибору психодіагностичного інструментарію дослідження .
РОЗДІЛ АНАЛІЗ ЗВ'ЯЗКУ СКЛАДОВИХ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ САМОСВІДОМОСТІ З ПЕРЕЖИВАННЯМ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ
3.1. Особливості емоційного компоненту самосвідомості при
переживанні психотравмуючих ситуацій залежно від соціальних умов,
в яких перебуває особистість.
3.2. Обумовленість складових емоційного компоненту самосвідомості
в переживанні психотравмуючих ситуацій емоційно-вольовими
властивостями особистості
3.3.Вікові особливості зв`язку емоційного компоненту самосвідомості
з переживанням психотравмуючих ситуацій
3.4. Факторний аналіз показників, що вивчаються
3.5. Зв'язок емоційного компоненту самосвідомості і особливостей
переживання психотравмуючих ситуацій з емоційною насиченістю
життєвої перспективи особистості.
3. Типи зв'язку складових емоційного компоненту самосвідомості
з переживанням психотравмуючих ситуацій .
3.7. Основні напрями використання результатів дисертаційного
дослідження в практиці .
3.8. Методичні рекомендації по регуляції переживань
психотравмуючих ситуацій
ВИСНОВКИ.
СПИСОК