Вы здесь

Дослідження складу та якості молока і його раціональне використання у виробництві м"яких та розсольних сирів.

Автор: 
Ножечкіна Галина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001619
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Склад заготівельного молока в різних зонах України і характер
його сезонних змін
1.2. Фізико-хімічні і технологічні властивості молока
1.3. Санітарно-гігієнічні показники якості молока
1.4. Молоко, як сировина для виробництва сиру
1.5. Методи нормалізації і нормування сировини у виробництві сирів
1.6. Постановка мети і задач досліджень
РОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Схема проведення досліджень
2.2. Методика проведення досліджень і методи досліджень
2.3. Проведення дослідних виробіток м'яких та розсольного сирів
2.4. Статистична обробка результатів досліджень
РОЗДІЛ СКЛАД І ЯКІСТЬ МОЛОКА У СХІДНОМУ РЕГІОНІ ЛІСОСТЕПОВОЇ ПРИРОДНОКЛІМАТИЧНОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
3.1. Склад молока і його сезонні зміни
3.1.1. Вміст жиру
3.1.2. Вміст білка
3.1.3. Вміст лактози
3.1.4. Вміст мінеральних речовин
3.1.5. Вміст сухих речовин
3.2. Фізико-хімічні властивості молока
3.2.1. Температура
3.2.2. Кислотність
3.2.3. Густина
3.3. Органолептичні показники молока
3.4. Технологічні властивості молока
3.4.1. Сичужне зсідання
3.4.2. Термостійкість
3.5. Санітарно-гігієнічні показники молока
3.5.1. Механічна забрудненість
3.5.2. Бактеріальне обсіменіння
3.5.3. Наявність домішок анормального молока в збірному
3.5.4. Наявність інгібувальних речовин у молоці
3.6. Зміна складу молока в порівнянні з дослідженнями, проведеними
в - роки
3.6.1. Вміст жиру
3.6.2. Вміст білка
3.6.3. Вміст лактози
3.6.4. Вміст сухих речовин
3.7. Математичне опрацювання результатів досліджень
3.7.1. Основні статистичні характеристики показників хімічного
складу молока
3.7.2. Встановлення закономірностей зв'язків між показниками
хімічного складу молока
3.8. Висновки
РОЗДІЛ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯКИХ СИЧУЖНИХ
СИРІВ ТА РОЗСОЛЬНОГО СИРУ ФЕТА
4.1. Уточнення технологічних параметрів виробництва м'яких сичужних сирів та розсольного сиру Фета
4.2. Вдосконалення методики розрахунку нормалізації молока
4.3. Встановлення залежності величин втрат жиру від жирності суміші
і сезону року
4.4. Розроблення сезонних норм витрат сировини на основі диференційованих за періодами року втрат жиру
4.5. Висновки
РОЗДІЛ ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ
5.1. Впровадження у виробництво результатів досліджень
5.2. Економічна ефективність виробництва м'якого сичужного сиру
Камамбер і розсольного сиру Фета
5.3. Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК