Вы здесь

Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп'ютерних системах

Автор: 
Козленко Микола Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001656
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙ У РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1.1. Аналіз стану впровадження розподілених комп'ютерних систем
1.2. Аналіз характеристик інформаційних каналів розподілених систем
1.2.1. Аналіз характеристик дротових низькочастотних каналів
1.2.2. Аналіз характеристик дротових каналів з використанням
високочастотної маніпуляції
1.2.3. Аналіз характеристик радіоканалів розподілених систем
1.3. Аналіз методів формування та оброблення широкосмугових сигналів в розподілених комп'ютерних системах
1.4. Перспективні напрямки розвитку методів формування та оброблення широкосмугових сигналів на основі ентропійного підходу, постановка задачі досліджень
ВИСНОВКИ ПО ПЕРШОМУ
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ
МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ЗІ ЗМІННОЮ ЕНТРОПІЄЮ
2.1. Метод формування та оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією
2.2. Дослідження ефективності використання смуги частот
2.3. Порівняння ефективності застосування різних ймовірнісних характеристик
2.4. Дослідження впливу відновлення проміжних значень сигналу на ефективність оброблення сигналів зі змінною ентропією
ВИСНОВКИ ПО ДРУГОМУ
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ ЗІ ЗМІННОЮ ЕНТРОПІЄЮ
3.1. Порівняння ефективності застосування різних форм сигналів
3.2. Дослідження завадостійкості розробленого методу
3.2.1. Умови дослідження завадостійкості
3.2.2. Характер функцій правдоподібності сигналів
3.2.3. Симетрія функцій правдоподібності
3.2.4. Ймовірність спотворення двійкового символу
3.2.5. Залежності відношень сигнал/завада
3.3. Дослідження завадостійкості в умовах дії експлуатаційних завад
3.4. Показники ефективності методу
ВИСНОВКИ ПО ТРЕТЬОМУ
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ
РОЗРОБЛЕННЯ АПАРАТНОГО, АЛГОРИТМІЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ОБ'ЄКТІВ
4.1. Розроблення схемотехнічних та алгоритмічних рішень засобів формування широкосмугових сигналів зі змінною ентропією
4.2. Розроблення схемотехнічних та алгоритмічних рішень реалізації засобів оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією
4.3. Оцінка ефективності реалізації розробленого апаратного та програмного забезпечення оброблення широкосмугових сигналів
4.4. Реалізація розподіленої комп'ютерної системи контролю критичних параметрів віддалених об'єктів промислового, корпоративного та побутового призначення
ВИСНОВКИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ
РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
СПИСОК