Вы здесь

Вторинна номінація в системі української медичної термінології.

Автор: 
Цісар Наталія Зіновіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001663
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Список умовних позначень.
Вступ
Розділ 1. Вторинна номінація в термінології
1.1. Способи розбудови термінології
1.2. Особливості вторинної номінації в термінології.
1.2.1. Номінація чи словотвір?.
1.2.2. Слово. Термін. Номенклатурне позначення
1.2.3. Ономасіологічна база вторинної номінації
в медичній терміносистемі.
1.2.4. Мислення і мова в аспекті вторинної номінації
1.3. Мовні та художні метафора і метонімія.
1.4. Принципи унормування вторинних медичних найменувань
Висновки до
розділу
Розділ 2. Метафора в українській медичній терміносистемі
2.1. З історії розвитку поняття термін-метафора
2.2. Метафора в українській медичній терміносистемі.
2.2.1. Основа виникнення метафори
в медичній терміноcистемі .
2.2.2. Взаємозв'язок загальновживаного слова та медичного терміна
в актах вторинної номінації.
2.2.3. Перехід термінів різних фахових систем у медичну галузь
2.2.4. Умотивованість вторинних медичних найменувань.
2.2.5. Ускладнена метафора.
2.2.6. Лексико-семантичні групи загальновживаних слів,
що є базою для називання медичних понять .
2.3. Синсемантичні медичні терміни.
2.3.1. Моделі метафоричних медичних термінів-словосполучень
як номінативних одиниць
2.3.2. Парадигматичні відношення вторинних
термінів-словосполучень .
Висновки до
розділу .
Розділ 3. Метонімія в українській медичній терміносистемі
3.1. Метонімні транспозиції
в українській медичній терміносистемі
3.2. Напрями метонімних транспозицій
в українській медичній терміносистемі
Висновки до
розділу .
Висновки
Додатки. Список