Вы здесь

Методика суспільно-географічної оцінки життя сільського населення регіону

Автор: 
Савюк Оксана Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001666
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.ЗМІСТ.ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - НАУКОВІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ.1.1.Становлення та розвиток концепції якості життя населення.1.1.1.Зародження в економіці та соціології: огляд світової та вітчизняної літератури.1.1.2.Міждисциплінарність категорії.1.1.3.Існуючі підходи до оцінки якості життя населення в Україні.1.2.Теорія та практика оцінювання якості життя населення в світі. .1.3.Суспільно-географічні аспекти та напрямки аналізу якості життя сільського населення регіону.1.3.1.Передумови виникнення та розвиток концепції.1.3.2.Якість життя сільського населення як об'єкт суспільно-географічного дослідження1.3.3.Концептуально - понятійна система.Висновки
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ.2.1.Суспільно-географічні особливості формування якості життя сільського населення регіону.2.2.Теоретико-методологічні принципи дослідження якості життя сільського населення регіону2.Методичні засади суспільно-географічного дослідження якості життя сільського населення регіону.2.4.Методика об'єктивної оцінки якості життя сільського населення на мезорегіональному рівні.2.4.1.Загальна методична схема.2.4.2.Критерії побудови системи показників.2.4.3.Формалізація та стандартизація.2.5.Методика оцінки якості життя сільського населення на мікрорегіональному рівні.2.5.1.Методичні підходи та фактори впливу на якість життя .2.5.2.Схема бальної оцінки кількісних та якісних показників2.5.3.Методика суб'єктивної оцінки .2.6.Геопросторовий аналіз і типізація за специфікою якості життя сільського населення.Висновки .
РОЗДІЛ 3. ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ.3.1.Суспільно-географічні передумови формування якості життя сільського населення Одеського регіону на мікро- та мезорегіональному рівнях.3.1.1.Природно-географічні .3.1.2.Геодемографічні.3.1.3.Соціально-економічні.3.2.Об'єктивна оцінка якості життя сільського населення на мезорегіональному рівні.3.2.1.Природне середовище .3.2.2.Якість населення.3.2.3.Благополуччя.3.3.Оцінювання якості життя сільського населення на мікрорегіональному рівні3.3.1.Бальна оцінка за об'єктивними показниками3.3.2.Суб'єктивна оцінка. Анкетування населення3.4.Геопросторовий аналіз та типізація адміністративних районів Одеського регіону за специфікою якості життя сільського населення.
Висновки .ВИСНОВКИСПИСОК