Вы здесь

Синтез та аналіз сигнатур сигналів для радіосистем з кодовим розділенням каналів

Автор: 
Волков Сергій Леонідович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001746
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Список умовних скорочень і позначень
Вступ
Розділ Аналіз методів побудови ансамблів та сигнатур
шумоподібних дискретних сигналів
1. Огляд проблеми та постановка задачі
1. Дослідження особливостей шумоподібних сигналів
для синхронних та асинхронних РТС ПІ
1. Елементи кореляційної теорії шумоподібних сигналів
1. Огляд методів формування основних типів ансамблів
шумоподібних сигналів для асинхронних адресних
систем зв'язку
1. Оцінка впливу кореляційних властивостей сигналів
на завадостійкість асинхронного методу передавання
1. Регулярне правило побудови ансамблів оптимальних систем
ДЧ сигналів
1. Систематизація розробки великих ансамблів ДЧ сигналів
на основі кодів степеневих лишків
1. Узагальнення алгоритмів та схем кодеків композиційних
ДЧ сигналів степеневих лишків
1. Синтез компактних ансамблів раціональних ЧЧМ-сигналів
на основі кодів Ріда-Соломона
1. Класифікація властивостей систем зв'язку
з шумоподібними сигналами
1 Класифікація РТС ПІ з ШПС
1 Боротьба з багатопроменевістю. Принцип
розділення
променів
1. Аналіз функціонування радіосистем Spread Spectrum
Висновки до
розділу
Розділ Розробка ансамблів сигнатур для CDMA-систем
з прямим розширенням спектру
2. Огляд проблеми і постановка завдання
2. Оптимізація сигнатурних ансамблів по критерію мінімуму
відстані
2. Методика побудови перенасиченого ансамблю
бінарних сигнатур
2. Дослідження послідовностей, що лежать на межі Велча
2. Методика побудови бінарного ансамблю сигнатур,
що лежить на межі Велча
2. Підходи до синтезу ансамблів сигнатур для асинхронного
кодового
розділення з ПРС
2. Розробка ансамблю сигнатур з часовим зрушенням
для асинхронного кодового
розділення
2. Рішення практичної задачі побудови ансамблю сигнатур
Висновки до
розділу
Розділ Побудова та аналіз ансамблів бінарних сигнатур
3. Огляд проблеми і постановка завдання
3. Частотно-зрушені бінарні m-послідовності
3. Ансамблі послідовностей Голда
3. Множини Касамі та їх розширення
3. Ансамблі Камалетдінова
3. Практична побудова ансамблів послідовностей
встановленої довжини
3.6. Побудова ансамблю послідовностей Голда
3.6. Побудова ансамблю послідовностей Касамі
3.6. Побудова ансамблів послідовностей Камалетдінова
Висновки до
розділу
Розділ Кореляційний аналіз синтезованих псевдовипадкових
сигнатур при порушенні припущень про нормальність
4. Огляд проблеми і постановка завдання
4. Загальний аналіз методів моделювання багатовимірних
випадкових величин
4.2. Моделювання псевдовипадкових нормальних векторів
4.2. Моделювання багатовимірних законів, відмінних
від нормального
4. Обмеження класу завдань перевірки статистичних гіпотез
класичного кореляційного аналізу
4.3. Перевірка гіпотези про рівність математичного
очікування відомому вектору
4.3. Перевірка гіпотези про коефіцієнти парної кореляції
4.3. Перевірка гіпотези про коефіцієнти часткової кореляції
4.3. Перевірка гіпотези про коефіцієнт множинної кореляції
4. Дослідження розподілів статистик критеріїв, використовуваних
в кореляційному аналізі
4.4. Дослідження розподілів статистик у випадку
відношення спостережень до нормального закону
4.4. Дослідження розподілів статистик при законах,
які відрізняються від нормального
4. Уточнення моделей розподілів статистик кореляційного аналізу
при "ненормальних" законах
Висновки до
розділу
Висновки до роботи
Список