Вы здесь

Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов хронічної дії радіонуклідних забруднень в зоні аварії Чорнобильської АЕС.

Автор: 
Братущак Сергій Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001838
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ВСТУП <br />РОЗДІЛ 1. ГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ РАДОНУКЛІДНИХ <br />ЗАБРУДНЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО АВАРІЙНОГО ВИКИДУ <br />/ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ/<br /> 1.1. Віддалені наслідки техногенного підвищення радіаційного <br />фону на прикладі Чорнобильської катастрофи . <br /> 1.2. Ефекти післядії низьких доз хронічного опромінення від радіонуклідів Чорнобильського аварійного викиду <br />РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ<br /> 2.1. Вихідний матеріал <br /> 2.2. Місце й умови проведення досліджень <br /> 2.3. Умови впливу іонізуючого випромінювання на насіння <br />озимої пшениці <br /> 2.4. Методика цитогенетичного аналізу радіаційних <br />уражень хромосом . <br /> 2.5. Методи виявлення та обліку мутацій . <br />РОЗДІЛ 3. ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ХРОМОСОМНИХ ПОРУШЕНЬ ІНДУКОВАНИХ РАДІОНУКЛІДНИМИ <br />ЗАБРУДНЕННЯМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО АВАРІЙНОГО <br />ВИКИДУ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВПЛИВУ<br /> 3.1. Частота і спектр хромосомних аберацій за умов <br />пролонгованого впливу радіонуклідних забруднень ґрунту <br /> 3.2. Частота і спектр хромосомних аберацій при хронічному опроміненні в зоні відчуження ЧАЕС <br />РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА <br />ФОРМУВАННЯ ПОКОЛІННЯ М РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ <br />В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС . <br />РОЗДІЛ 5. ПРОЯВ ВІДДАЛЕНИХ ГЕНЕТИЧНИХ НАСЛІДКІВ <br />ХРОНІЧНОЇ ДІЇ РАДІОНУКЛІДНИХ ЗАБРУДНЕНЬ <br />В ПОКОЛІННІ М - М<br /> 5.1. Частота мутацій <br /> 5.2. Спектр мутацій . <br />ВИСНОВКИ <br />СПИСОК</span></p>