Вы здесь

Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові.

Автор: 
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001847
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПУ В ЛІНГВОГЕНДЕРОЛОГІЇ
1.1. "Гендер" як соціолінгвістичне поняття
1.2. Науково-теоретичні проблеми висвітлення гендерних
стереотипів жінки
1.3. Поняття концепту в сучасній лінгвокогнітології.
Гендерна концептосфера
1.4. Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів
1.4.1.Семантика і структура метафори
1.4.2. Метафора - символ
1.4.3. Метафора та порівняння
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ 2. ТИПІЗОВАНІ ОБРАЗНІ ПАРАДИГМИ ЯК
ЗАСОБИ СЛОВЕСНОГО ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ЖІНКА
2.1. ЖІНКА - ПРИРОДА
2.2. ЖІНКА - АРХЕТИПНА ПРИРОДНА СТИХІЯ.
2.2.1. Лексико-семантична група ВОДА
2.2.2. Лексико-семантична група НЕБЕСНЕ ТІЛО
2.2.3. Лексико-семантична група СОНЦЕ
2.2.4. Лексико-семантична група ВОГОНЬ
2.3. ЖІНКА - ТВАРИНА
2.3.1. Лексико-семантична група СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ
2.3.2. Лексико-семантична група ДИКІ ХИЖІ ТВАРИНИ
2.3.3. Лексико-семантична група ДИКІ ТВАРИНИ
2.3.4. Лексико-семантична група ПЛАЗУНИ
2.3.5. Лексико-семантична група ЗЕМНОВОДНІ ТВАРИНИ.
2.3.6. Лексико-семантична група ВОДНІ ТВАРИНИ
2.4. ЖІНКА - ПТАХ
2.4.1. Лексико-семантична група ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ
2.4.2. Лексико-семантична група ОСІЛІ ПТАХИ
2.4.3. Лексико-семантична група ХИЖІ ПТАХИ
2.4.4. Лексико-семантична група СВІЙСЬКА ПТАХА
2.4.5. Лексико-семантична група ДИКА ПТАХА
2.4.6. Лексико-семантична група ХАТНІ, ДЕКОРАТИВНІ,
ЕКЗОТИЧНІ ПТАХИ
2.5. ЖІНКА - КОМАХА
2.6. ЖІНКА - РОСЛИНА
2.6.1. Лексико-семантична група КВІТКА.
2.6.2. Лексико-семантична група ДЕРЕВО
2.6.3. Лексико-семантична група РОСЛИНА
2.6.4. Лексико-семантична група ТРАВА
2.6.5. Лексико-семантична група ОВОЧ
2.6.6. Лексико-семантична група ПЛІД.
2.6.7. Лексико-семантична група ГРИБИ
2.7. ЖІНКА - АРТЕФАКТ
2.7.1. Лексико-семантична група ПРЕДМЕТ
2.7.2. Лексико-семантична група РЕАЛІЇ ПОБУТУ
2.7.3. Лексико-семантична група БУДІВЛІ
2.7.4. Лексико-семантична група ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯ
2.7.5. Лексико-семантична група КОШТОВНОСТІ,
МІНЕРАЛИ
2.7.6. Лексико-семантична група МУЗИЧНІ
ІНСТРУМЕНТИ
2.8. ЖІНКА - ЧАСОВЕ ПОНЯТТЯ
2.8.1. Лексико-семантична група ДОБА
2.8.2. Лексико-семантична група ПОРИ РОКУ
2.9. ЖІНКА - МІФІЧНА ІСТОТА
2.9.1. Лексико-семантична група САКРАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
2.9.2. Лексико-семантична група МІФОНІМИ.
2.9.3. Лексико-семантична група НАЗВИ ТИТУЛОВАНИХ
ОСІБ
2 ЖІНКА - АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ
21. Лексико-семантична група ЕМОТИВИ
22. Лексико-семантична група ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ
ПОНЯТТЯ.
2 Метафоричний образ жінки в мовній свідомості українців
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
У СИСТЕМІ МЕТАФОРИЧНИХ НОМІНАЦІЙ НА
ПОЗНАЧЕННЯ ЖІНКИ
3.1. Теоретичні аспекти концептуалізації жінки
3.2. Мікроконцепт "Зовнішні характеристики"
3.2.1. Концептуальний аспект "Зовнішність"
3.2.2. Концептуальний аспект "Одяг"
3.2.3. Концептуальний аспект "Неохайна, брудна жінка"
3.3. Мікроконцепт "Фізичні характеристики"
3.3.1. Концептуальний аспект "Здоров'я"
3.3.2. Концептуальний аспект "Фізична сила"
3.4. Мікроконцепт "Біологічні характеристики"
3.4.1. Концептуальний аспект "Вік жінки"
3.5. Мікроконцепт "Внутрішні характеристики"
3.5.1. Концептуальний аспект "Морально-етичні якості"
3.5.2. Концептуальний аспект "Емоційно-психологічні
характеристики"
3.5.3. Концептуальний аспект "Інтелектуальні якості"
3.6. Мікроконцепт "Соціальні характеристики"
3.6.1. Концептуальний аспект "Сімейний стан"
3.6.2. Концептуальний аспект "Реляційні характеристики, що
виявляються у ставленні до чоловіка"
3.6.3. Концептуальний аспект "Реляційні характеристики,
що виявляються у ставленні до родини"
3.6.4. Концептуальний аспект "Реляційні характеристики,
що виявляються у ставленні до дітей"
3.6.5. Концептуальний аспект "Реляційні характеристики,
що виявляються у ставленні до інших людей"
3.6.6. Концептуальний аспект "Соціально-сексуальні
характеристики"
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК