Вы здесь

Клініко-патогенетичні особливості і оптимізація терапії у хворих на хронічний гепатит С

Автор: 
Дьяченко Павло Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001852
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Епідеміологія вірусного гепатиту С 1. Відносини вірусу гепатиту С і хазяїна1. Клініка хронічного вірусного гепатиту С1. Діагностика вірусного гепатиту С 1. Лікування хронічного вірусного гепатиту C
РОЗДІЛ ОБ'ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С 3. Клінічна характеристика хворих на хронічний гепатит С 3. Печінкові прояви 3. Позапечінкові прояви 3. Лабораторні показники при ХГС
РОЗДІЛ ХАРАКТЕРИСТИКА ІМУННОГО СТАТУСУ ХВОРИХ НА ХГС 4.1. Результати аналізу субпопуляційної структури імунокомпетентних клітин 4. Експресія активаційних маркерів на мононуклеарних клітинах крові хворих на ХГС
РОЗДІЛ ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ СИРОВАТКИ КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С
РОЗДІЛ
ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ Т-ЛІМФОЦИТІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ С
РОЗДІЛ
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РОНКОЛЕЙКІНУ ДЛЯ МОНО- ТА КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХГС 7. Монотерапія ронколейкіном7. Комбінована терапія ронколейкіном і ІФН ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСНОВКИ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇСПИСОК