Вы здесь

"Психологічні складові схильності особистості до самозмінювання"

Автор: 
Лущикова Діана Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001899
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП
РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади дослідження психологічних складових схильності до самозмінювання та специфіки її прояву
1.1. Уточнення вихідних понять дослідження.
1.2. Специфіка психологічного змісту схильності до самозмінювання
1.3. Структура схильності до самозмінювання
1.4. Схильність до самозмінювання у широкому спектрі властивостей особистості
РОЗДІЛ ІІ. Організація і логіка емпіричного дослідження схильності до самозмінювання .
2.1. Логіка та етапи емпіричного дослідження.
2.2. Аналіз та розробка психодіагностичного інструментарію для вивчення схильності до самозмінювання
2.2.1. Огляд психодіагностичних методик, спрямованих на діагностику деяких проявів схильності до самозмінювання.
2.2.2. Результати апробації оригінального тест-опитувальника "Схильність до самозмінювання" і шкали "Незадоволеність собою"
2.2.3. Діагностика формально-динамічних показників схильності до самозмінювання.
2.3. Діагностика психологічних характеристик особистості, що співвідносяться зі схильністю до самозмінювання
РОЗДІЛ ІІІ. Емпіричне дослідження індивідуально-психологічних особливостей схильності до самозмінювання
3.1. Специфіка співвідношення показників психологічних властивостей, що вивчаються
3.1.1. Особливості взаємозв'язку показників схильності до самозмінювання.
3.1.2. Схильність до самозмінювання у співвідношенні з особистісним динамізмом.
3.1.3. Взаємозв'язок між показниками схильності до самозмінювання та параметрами адаптивності, толерантності до невизначеності, життєстійкості і самоактуалізації.
3.1.4. Співвідношення схильності до самозмінювання з характеристиками локусу контролю і факторами особистості за Р.Кеттеллом
3.1.5. Співвідношення якісних показників схильності до самозмінювання і емоційності.
3.1.6. Групування показників психологічних властивостей, що досліджуються, методом факторного аналізу
3.2. Диференціально-психологічна характеристика різних типів схильності до самозмінювання.
3.2.1. Формально-динамічні характеристики різних типів схильності до самозмінювання.
3.2.2. Вираженість особистісного динамізму в осіб із різним типом схильності до самозмінювання.
3.2.3. Особливості адаптивності, толерантності до невизначеності, життєстійкості і самоактуалізації в осіб із різним типом схильності до самозмінювання.
3.2.4. Специфіка локусу контролю і факторної структури особистості за Р.Кеттеллом у представників різних типів схильності до самозмінювання
3.3. Індивідуально-психологічні особливості схильності до самозмінювання в осіб із різною емоційною диспозицією .
ВИСНОВКИ
СПИСОК