Вы здесь

Студентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України

Автор: 
Невмержицька Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001916
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ХХ СТОЛІТТЯ
1.1. "Демократизація вищої освіти" як головний концепт дослідження
1.2. Принципи, методи та категоріальний апарат дослідження
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
2.1. Студентство як внутрішній чинник або підстава демократизації вищої освіти
2.2. Делегування владних повноважень ректорату ВНЗ студентському самоврядуванню як умова демократизації вищої освіти
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
3.1. Організаційна свобода особистості освітянина як комплексний критерій якості демократизації системи вищої освіти
3.2. Напрями та шляхи поглиблення демократизації системи вищої освіти України у дискурсі становлення суспільства знань
Висновки до третього
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК